Käännökset englannista suomeen

Englanti on avain maailmalle

Englanti on monen kansainvälisen yrityksen kieli – myös Suomessa. Englanninkieliselle viestinnälle on tarvetta, kun halutaan kommunikoida muunkielisten työntekijöiden kanssa.

Suomalaiset yritykset saavat usein omilta tai muilta toimistoilta englanninkielistä materiaalia. Viimeistään kun tuote halutaan tuoda loppuasiakkaille tai kuluttajille, englanninkielinen materiaali on käännettävä suomeen. Laatuun panostava käännöstoimisto on tässä avainasemassa: kun käännökset annetaan ammattikääntäjän tehtäväksi, työntekijöille jää aikaa keskittyä omaan työhönsä eikä käännöstä tarvitse korjailla.

Teknisiin käännöksiin erikoistuneena käännöstoimistona meillä on runsaasti kokemusta englanninkielisten tekstien kääntämisestä suomeen ja muihin kieliin. Olemme tottuneet näkemään kaikenlaisia englannin versioita ja tiedämme, että olennaista on välittää englanninkielisen tekstin sisältö suomalaisille ymmärrettävässä muodossa.

Ota yhteyttäLähetä tarjouspyyntö

Käännämme erityisesti seuraavia tekstejä englannista suomeen:

  • Englanninkielisten käyttöoppaiden ja -ohjeiden käännökset. Englanninkieliset käyttöohjeet tulevat nykyään perinteisten englanninkielisten maiden lisäksi yhä useammin kansainvälisiltä yrityksiltä. Jo noin 60 % ScanLangin kääntämistä englanninkielisistä tekniikan teksteistä on muun kuin syntyperäisen englannin puhujan laatimia.
  • Vaatimuskuvausten käännökset englannista suomeen. Vaatimuskuvaukset ja vaatimusmäärittelyt ovat olennainen osa projektisuunnittelua. Projektin onnistuminen riippuu suurelta osin siitä, onko kaikille osapuolille selvää, mitä halutaan saavuttaa. Ammattilaisen kääntämä vaatimuskuvaus ehkäisee väärinkäsitykset ja myöhemmät reklamaatiot.
  • Turvallisuusohjeiden käännökset. Vaikka yritykset toimihenkilöt hallitsisivatkin englannin hyvin, suorittavan tason työntekijöiden kielitaito on usein pinnallista. On kaikkien etu, että joka ikinen työntekijä ymmärtää, miten työpaikalla on toimittava. Kyseessä on myös lakisääteinen velvollisuus: Suomeen tuotavan tuotteen valmistajan tai maahantuojan on huolehdittava, että tuotteen mukana tulee suomen- ja/tai ruotsinkielinen käännös (lisätietoa aiheesta Tukesin sivuilta)
Copyright © 2024 ScanLang GmbH