Vinkkejä tulkkausasiakkaille

Tulkataanko puheesi saksaan?

Saksasta suomeen ja suomesta saksaan tulkkaaminen on meidän työtämme, jota teemme erittäin mielellämme! Jotta kaikki saavat mahdollisimman paljon irti konsekutiivitulkkauksena tulkattavasta tilaisuudesta, tässä muutama vinkki osallistujille.

 • Tulkki on paikalla tehdäkseen työtään eli varmistaakseen, että viestintä saksan ja suomen välillä sujuu. Voit siis huoletta hyödyntää tulkin palveluja! Käytettäessä jotain muuta kieltä (esim. englantia) on vaarana, että kaikki eivät ymmärrä kaikkea.
 • Tulkki on paikalla koko ryhmää varten. Vaikka yksittäinen puhuja osaisikin saksaa, hänen puheensa käännetään suomeen, jotta kaikki pystyvät seuraamaan keskustelua.
 • Poikkeuksia on tietysti aina mahdollista tehdä: jos haluat vaikkapa pitää kiitospuheen saksaksi, voit ilmoittaa siitä tulkille etukäteen.
 • Huolellinen valmistautuminen on kaiken A ja O. Jotta tulkilla on tarpeeksi aikaa valmistautua kunnolla, pyydämme lähettämään kaikki materiaalit ja muut lisätiedot viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuutta. Tausta-aineistoa ei voi olla liikaa – jos et ole varma, onko esim. jollain aikaisemmalla esitelmällä merkitystä tulkille, lähetä se varmuuden vuoksi. Takaamme luonnollisesti kaikkien lähettämiesi materiaalien luottamuksellisen käsittelyn.
 • Pyydämme nimeämään yhteyshenkilön, joka voi tarvittaessa selvittää käyttämänne erikoistermit ja lyhenteet. Monet organisaation sisällä käytetyt termit ovat selviä vain samassa organisaatiossa työskenteleville, mutta ne eivät ole ongelma, jos meillä on vain riittävästi aikaa valmistautua.

Tilaisuuden suunnittelu

 • Ota huomioon, että tulkatut keskustelut kestävät noin puolet kauemmin kuin tulkkaamattomat.
 • Järjestä riittävästi taukoja, sillä sekä tulkkaaminen että kuunteleminen vaativat keskittymistä.
 • Huolehdi, että tulkin istumapaikka on puhujan vieressä tai että tulkilla on ainakin näköyhteys puhujaan.
 • Jos haluat lukea paperista, anna tekstisi tulkille etukäteen. Paperilta luettaessa puhenopeus on yleensä suurempi ja lauserakenteet kirjakielenomaisempia. Asiansa osaava tulkki pystyy sovittamaan tässäkin tapauksessa tulkattavan puheen siten, että se on mahdollimman ymmärrettävää – kunhan hän pystyy valmistautumaan.

Esitelmän suunnittelu

 • Huumori rentouttaa ja luo tunnelmaa, mutta vältä kielileikkejä – ne kääntyvät harvoin kunnolla vieraalle kielelle.
 • Sama koskee runoja ja sitaatteja maailmankirjallisuudesta: tulkatessa ei ole aikaa paneutua riimittelyyn ja rytmiin, joten niiden vaikutus ei ole sama kuin suomessa.

Tilaisuuden aikana

 • Tilaisuuden tulkkaus toteutetaan tavallisesti konsekutiivitulkkauksena. Se tarkoittaa, että tulkkaus tapahtuu muutaman lauseen jälkeen. Rytmitä puheesi sen mukaan.
 • Jos haluat jostain syystä vaihtaa kieltä ja pyytää tulkkia tulkkaamaan vain yksittäisiä sanoja, sano siitä huolimatta koko lause. Kielet eroavat rakenteeltaan toisistaan, ja suomen kielen yksittäinen sana voi olla tarpeen kääntää saksaan kokonaisella lauseella. Ammattinsa osaava tulkki tulkkaa pääsääntöisesti sisältöjä, ei yksittäisiä sanoja.

Tilaisuuden jälkeen

 

Copyright © 2024 ScanLang GmbH