Verkkosivujen käännökset

Sopivat verkkosivujen käännökset ovat avain onnistuneeseen hakukonemarkkinointiin

Jokainen uusi kieli, jolla tarjoat verkkosivusi luettavaksi, lisää potentiaalisten asiakkaiden määrää. Saksa on paitsi 100 miljoonan ihmisen äidinkieli, myös Euroopan suurimman talousmahdin kieli. Ranskalla ja espanjalla taas tavoitat lukuisia Euroopan ulkopuolisia maita.

On siis hyviä syitä käännättää verkkosivut Euroopan suurimpiin kieliin. Verkkosivujen kääntämisessä on kuitenkin pari erityispiirrettä, jotka tulee ottaa huomioon. Toisin kuin vaikkapa esite tai lehdistötiedote nettisivujen tarkoituksena ei ole vain informoida ja esitellä yritystä, vaan niiden on oltava ylipäätään löydettävissä. Avainsanana tässä ovat ns. hakusanat (engl. keywords), joiden avulla hakukone pystyy löytämään ja indeksoimaan sivut.

 

1. Anna työ ihmiskääntäjälle

Vaikka konekääntimet ovatkin viime vuosina parantuneet huomattavasti, ihmiskääntäjä on ainoa oikea ratkaisu, kun haluat vakavasti otettavat vieraskieliset verkkosivut.

Konekääntimen tuottamissa verkkosivuissa on kaksi merkittävää haittapuolta. Ensinnäkin Google rankaisee konekääntimen jäljestä ja pudottaa sivujen sijoitusta hakutuloksissa. Jos Googlen algoritmi havaitsee verkkosivujen tekstissä pahoja loogisia ja kielioppivirheitä – mikä on yhä hyvin yleistä konekäännöksissä –, se sulkee näiltä sivuilta jopa kokonaan mahdollisuuden päästä halutuimmalle paikalle eli ensimmäiselle tulossivulle.

Toiseksi koneen suoltamaa tekstiä on yksinkertaisesti vaikeampi ymmärtää. Internetissä on varsinainen runsaudenpula tekstitarjonnasta, ja hyvin harva lukija viitsii kovin pitkään tavailla virheitä vilisevää tekstiä. Muutaman sekunnin jälkeen sivuiltasi poistuvat kävijät nostavat välitöntä poistumisprosenttia (engl. bounce rate), mikä puolestaan alentaa sivujesi sijoitusta.

2. Käytä kohderyhmäsi sanoja

Verkkosivuja käännettäessä ei riitä, että sisältö käännetään toiselle kielelle. Varsinkin tärkeimpien hakusanojen kohdalla on olennaista, että käytetään juuri niitä termejä, joita kohdekielellä toimivat ihmiset käyttävät. Muuten voi olla, että vaikka hakukone löytääkin sivut, juuri kyseisistä tuotteista kiinnostuneet ihmiset eivät niitä löydä, koska he käyttävät jotain muuta kuin kohdekielen maailmaan perehtymättömän kirjoittajan käyttämää sanaa. Esimerkiksi ruotsissa ja saksassa on yleistä puhua huoltoteknikkojen tai korjaajien sijasta ”käsityöläisistä” (Handwerker/hantverkare). Jos tätä ei huomioida käännöksessä, menetetään monta potentiaalista asiakasta.

3. Älä unohda hakusanatiheyttä

Käännettävää tekstiä on joskus muokattava vähän reippaamminkin, jotta se saadaan kuulostamaan myös kohdekielessä luontevalta. Netin käyttäjät kun poistuvat nopeasti vaikeaselkoisilta sivuilta. Tekstiä muokattaessa saattaa kuitenkin käydä niin, että hakusanat unohtuvat tai että niiden tiheys käännöksessä poikkeaa siitä, miten niitä on alkutekstissä. Hakukonemainonnan kannalta tehokkaassa käännöksessä on sen vuoksi tärkeää pitää silmällä myös hakusanojen tiheyttä ja että alkutekstin ja hakusanatiheys vastaavat toisiaan.Haluatko käännättää verkkosivusi?

Ota yhteyttäLähetä tarjouspyyntö

Copyright © 2022 ScanLang GmbH