Verkkosivujen käännökset

Sopivat verkkosivujen käännökset ovat avain onnistuneeseen hakukonemarkkinointiin

Jokainen uusi kieli, jolla tarjoat verkkosivusi luettavaksi, lisää potentiaalisten asiakkaiden määrää. Saksa on paitsi 100 miljoonan ihmisen äidinkieli, myös Euroopan suurimman talousmahdin kieli. Ranskalla ja espanjalla taas tavoitat lukuisia Euroopan ulkopuolisia maita.

On siis hyviä syitä käännättää verkkosivut Euroopan suurimpiin kieliin. Verkkosivujen kääntämisessä on kuitenkin pari erityispiirrettä, jotka tulee ottaa huomioon. Toisin kuin vaikkapa esite tai lehdistötiedote nettisivujen tarkoituksena ei ole vain informoida ja esitellä yritystä, vaan niiden on oltava ylipäätään löydettävissä. Avainsanana tässä ovat ns. hakusanat (engl. keywords), joiden avulla hakukone pystyy löytämään ja indeksoimaan sivut.

Näin tilaat verkkosivujen käännöksen meiltä

 

Seuraavassa viisi vinkkiä, jos haluat monikieliset verkkosivut:

Verkkosivujen kääntäminen: vinkkejä asiakkaillemme

 

1. Anna työ ihmiskääntäjälle

Vaikka konekääntimet ovatkin viime vuosina parantuneet huomattavasti, ihmiskääntäjä on ainoa oikea ratkaisu, kun haluat vakavasti otettavat vieraskieliset verkkosivut.

Konekääntimen tuottamissa verkkosivuissa on kaksi merkittävää haittapuolta. Ensinnäkin Google rankaisee konekääntimen jäljestä ja pudottaa sivujen sijoitusta hakutuloksissa. Jos Googlen algoritmi havaitsee verkkosivujen tekstissä pahoja loogisia ja kielioppivirheitä – mikä on yhä hyvin yleistä konekäännöksissä –, se sulkee näiltä sivuilta jopa kokonaan mahdollisuuden päästä halutuimmalle paikalle eli ensimmäiselle tulossivulle.

Toiseksi koneen suoltamaa tekstiä on yksinkertaisesti vaikeampi ymmärtää. Internetissä on varsinainen runsaudenpula tekstitarjonnasta, ja hyvin harva lukija viitsii kovin pitkään tavailla virheitä vilisevää tekstiä. Muutaman sekunnin jälkeen sivuiltasi poistuvat kävijät nostavat välitöntä poistumisprosenttia (engl. bounce rate), mikä puolestaan alentaa sivujesi sijoitusta.

2. Käytä kohderyhmäsi sanoja

Verkkosivuja käännettäessä ei riitä, että sisältö käännetään toiselle kielelle. Varsinkin tärkeimpien hakusanojen kohdalla on olennaista, että käytetään juuri niitä termejä, joita kohdekielellä toimivat ihmiset käyttävät. Muuten voi olla, että vaikka hakukone löytääkin sivut, juuri kyseisistä tuotteista kiinnostuneet ihmiset eivät niitä löydä, koska he käyttävät jotain muuta kuin kohdekielen maailmaan perehtymättömän kirjoittajan käyttämää sanaa. Esimerkiksi ruotsissa ja saksassa on yleistä puhua huoltoteknikkojen tai korjaajien sijasta ”käsityöläisistä” (Handwerker/hantverkare). Jos tätä ei huomioida käännöksessä, menetetään monta potentiaalista asiakasta.

3. Älä unohda hakusanatiheyttä

Käännettävää tekstiä on joskus muokattava vähän reippaamminkin, jotta se saadaan kuulostamaan myös kohdekielessä luontevalta. Netin käyttäjät kun poistuvat nopeasti vaikeaselkoisilta sivuilta. Tekstiä muokattaessa saattaa kuitenkin käydä niin, että hakusanat unohtuvat tai että niiden tiheys käännöksessä poikkeaa siitä, miten niitä on alkutekstissä. Hakukonemainonnan kannalta tehokkaassa käännöksessä on sen vuoksi tärkeää pitää silmällä myös hakusanojen tiheyttä ja että alkutekstin ja hakusanatiheys vastaavat toisiaan.

4. Muista myös tekninen sisältö

Verkkosivut koostuvat itse leipätekstin lisäksi myös teknisistä elementeistä, kuten valikkojen ja painikkeiden teksteistä, verkko-osoitteista ja kuvateksteistä. Otsikot ja metatekstit ovat hakukonemarkkinoinnin kannalta arvokkaita resursseja, jotka huomioimalla hakusanasijoitusta voidaan parantaa huomattavastikin. Joissain tapauksissa saattaa olla myös hyvä miettiä kuvien vaihtamista, jos jokin hyvin suomalaiskansallinen kuva ei ehkä aukeakaan muunkieliselle yleisölle.

5. Valmistaudu ottamaan vieraskieliset asiakkaat vastaan

Verkkosivujen sisältö on nyt käännetty vieraalle kielelle. Entä sen jälkeen? Osoita, että vieraskieliset asiakkaat ovat tervetulleita tekemään kanssanne kauppaa. Ihmiskääntäjän ammattitaitoisesti kääntämä sisältö lisää luottamusta, mutta jatkossa on tuskin mahdollista saada ihan kaikkeen viestintään ammattikääntäjää, eikä se ole edes tarpeen. Pienillä eleillä voit kuitenkin osoittaa tiedostavasi kohdekielen maasta tulevan asiakkaan erityistarpeet. Jos verkkosivuillanne on eritelty työntekijöiden vastuualueet, heidän yhteystietojensa yhteyteen voi lisätä, millä kielillä heihin voi ottaa yhteyttä. Monet arkiviestinnän tilanteet on mahdollista hoitaa myös englanniksi.

Monikieliset verkkosivut laajentavat potentiaalista asiakaskuntaasi tuntuvasti, mutta ne vaativat henkilöstöltä luonnollisesti hieman enemmän. Kansainvälistä viestintää varten on olemassa kuitenkin yksinkertaisia keinoja, joilla viestintä saadaan toteutettua tehokkaasti pienelläkin henkilöstömäärällä – lue vinkkimme.

Verkkosivuston sisältö kääntyy vieraalle kielelle parhaiten silloin, kun kääntäjällä on kattava kuva siitä, miten verkkosivut toimivat ja mitä niillä halutaan tarjota lukijalle. Tietyillä markkina-alueilla voi lisäksi olla erityispiirteitä. Esimerkiksi saksankielisten verkkosivujen lukijoilla on omat odotuksensa. Lue lisää, mitkä tiedot on oltava saksankielisillä sivuilla.

Haluatko käännättää verkkosivusi?

Ota yhteyttäLähetä tarjouspyyntö

Copyright © 2024 ScanLang GmbH