Käännökset suomesta saksaksi

Suomalaiset tarvitsevat suomi-saksa-käännöksiä. Saksa on jo pitkään ollut Suomen tärkein kauppakumppani, ja saksan kieli on siten yksi suomalaisten yritysten kannalta tärkeimmistä kielistä.

Vaikka yritysneuvottelut ja muu viestintä tapahtuisivatkin englanniksi, on jokaisen Keski-Euroopan markkinoille havittelevan suomalaisyrityksen jossain vaiheessa käännätettävä yritysesittelynsä, mainosmateriaalinsa ja tuotekuvauksensa. Saksalaiset arvostavat omaa kieltään, ja saksankielisillä teksteillä on paljon paremmat menestymisen mahdollisuudet.

Kuluttajille suunnattujen aineistojen ja verkkosivujen kääntäminen on lakisääteinenkin vaatimus, ja tietyt oikeustoimet on tehtävä kohdemaan virallisella kielellä ollakseen lainvoimaisia.

Kysy lisääPyydä tarjous

Natiivikääntäjällä on näppituntuma kieleen

Suurin suomi-saksa-käännöksiin liittyvä haaste on ehkä yllättäen aivan alussa: vaikka saksan kieli on yksi yleisimmistä Suomessa opiskelluista kielistä, markkinoilla on erittäin vähän ammattikääntäjiä, jotka pystyvät kääntämään suomesta saksaan siten, että tulos vastaa äidinkielisen puhujan tekstiä.

Kääntämisessä on kuitenkin ihanteena, että kääntäjä on oppinut kohdekielen eli kielen, jolle käännetään, kotonaan tai lapsuudessaan. Tällaisten ns. natiivikääntäjien käännösten on lukuisissa empiirisissä tutkimuksissa tosiaan todettu olevan ei-natiivikääntäjien käännöksiä sujuvampia, miellyttävämpiä lukea ja virheettömämpiä.

Saksoja on monia

Toinen seikka, joka on huomioitava käännettäessä suomesta saksaan, on saksan kielen moninaisuus. Saksa on Saksan liittotasavallan lisäksi virallinen kieli myös Itävallassa, Sveitsissä, Belgiassa ja Luxemburgissa, ja sillä on alueellisen kielen asema Italian Etelä-Tirolin osavaltiossa. Saksan kielen moninaisuus on myös virallisesti tunnustettu tosiasia, minkä vuoksi ylimmän kieliauktoriteetin asemassa oleva Duden-sanakirjalla on esimerkiksi oma itävallansaksan versionsa.

Erityisen suuri merkitys maakohtaisilla kielieroilla on silloin, kun käännös on tarkoitettu nimenomaan johonkin tiettyyn maahan. Näin on varsinkin juridisissa käännöksissä eli silloin, kun oikeuden ja hallinnon tekstejä käännetään suomesta saksaksi. Termierojen ja ns. väärien kavereiden (false friends) vuoksi oikeustekstien kääntäminen saksaan on haastavaa jopa ammattikääntäjälle.

Hyvä kääntäjä ymmärtää myös kielen alueellisia vaihteluja

Käännös on sen vuoksi hyvä laatia siten, että se ei kohdennu liikaa johonkin tiettyyn maahan, sillä esimerkiksi itävaltalaiset ja sveitsiläiset reagoivat kyselytutkimusten mukaan hyvinkin torjuvasti tiettyihin liian saksalaisina pidettyihin sanoihin kuten Brühe (etelässä Suppe) tai Hähnchen (Itävallassa Hendl).

Jos ei halua riskeerata, että tuotteet jäävät tietyillä alueilla ostamatta, on hyvä etsiä neutraali, kaikkien saksan kielen puhujien hyväksymä ratkaisu – kuten luomuelintarvikkeiden valmistaja Alnatura, joka käyttää edellä mainituista aineksista puhuessaan kaikkialla tunnettuja sanoja Bouillon ja Huhn.

Tästä syystä on tärkeää, että kääntäjällä on äidinkielisen tuntuman lisäksi myös tarpeeksi teoreettista tietämystä saksan kielestä ja sen alueellisista vaihteluista.

Lähetä yhteydenottopyyntö

Copyright © 2023 ScanLang GmbH