Käännökset suomesta saksaksi

 

Suomi-saksa-käännökset vientiyrityksille

Suomalaiset tarvitsevat suomi-saksa-käännöksiä. Saksa on jo pitkään ollut Suomen tärkein kauppakumppani, ja saksan kieli on siten yksi suomalaisten yritysten kannalta tärkeimmistä kielistä. Saksalaiset arvostavat omaa kieltään, ja saksankielisillä teksteillä on paljon paremmat menestymisen mahdollisuudet.

Kuluttajille suunnattujen aineistojen ja verkkosivujen kääntäminen on lakisääteinenkin vaatimus, ja tietyt oikeustoimet on tehtävä kohdemaan virallisella kielellä ollakseen lainvoimaisia.

 

Kysy lisääPyydä tarjous

 

 

ScanLangin käännökset suomesta saksaan

Saksalainen kielialue on Euroopan suurin markkina-alue. Vaikka yritysneuvottelut ja muu viestintä tapahtuisivatkin englanniksi, on jokaisen Keski-Euroopan markkinoille havittelevan suomalaisyrityksen jossain vaiheessa käännätettävä yritysesittelynsä, mainosmateriaalinsa ja tuotekuvauksensa saksaan.

Olemme toimittaneet suomalaisille yrityksille mm. seuraavia suomi-saksa-käännöksiä:

ScanLangin erikoisuus: käännökset englannista saksaan

Monet suomalaiset yritykset laativat materiaalinsa nykyään suoraan englanniksi. Englanninkielisillä materiaaleilla päästäänkin usein alkuun. Varsinaiseen tarjousvaiheeseen tultaessa tilanne kuitenkin muuttuu ja tulee tarvetta saksankielisille aineistoille. Syinä ovat

  • ostajan markkinat: myynti-ihmisten vanhan viisauden mukaan saksalaisilta voi ostaa englanniksi, mutta myydä täytyy saksaksi
  • dokumentointitarve: saksankielisissä maissa on tapana kirjata asiat sovitut ylös siltä varalta, että jokin menee pieleen. Saksankielisen myyntimateriaalin tarjoaminen tekee palveluksen neuvottelukumppanille.

Tällöin on järkevää käännättää englanninkieliset materiaalit suoraan saksaan. ScanLangilla on suomi-saksa-kääntäjien lisäksi tiimissään äidinkielisiä englanti-saksa-kääntäjiä, joten voit antaa meille käännettäväksi samalla kaikki materiaalit.

 

Miksi syntyperäinen suomi-saksa-kääntäjä?

Syntyperäisellä eli natiivikääntäjällä tarkoitetaan ammattikääntäjää, joka on oppinut kohdekielen lapsuudessaan kotonaan tai lähiympäristössään. Vaikka saksa onkin yksi yleisimmistä Suomessa opiskelluista kielistä, Suomen käännösmarkkinoilla on erittäin vähän ammattikääntäjiä, jotka pystyvät kääntämään suomesta saksaan siten, että tulos vastaa äidinkielisen puhujan tekstiä.

Natiikääntäjien käännösten on lukuisissa empiirisissä tutkimuksissa tosiaan todettu olevan ei-natiivikääntäjien käännöksiä sujuvampia, miellyttävämpiä lukea ja virheettömämpiä. Saksaa äidinkielenään puhuva suomi-saksa-kääntäjä osaa myös välttää tyypilliset suomi-saksa-käännösten sudenkuopat, joita esiintyy erityisesti markkinointi- ja matkailuteksteissä. Esimerkiksi suomalaisten elintarviketuotteiden valttina mainostettu puhtaus-sana on haastavaa kääntää siten, että se vastaisi täysin sitä, mitä suomalainen tarkoittaa. Jos haluat testata, miten hyvin suomesta saksaan kääntävä kääntäjä on tietoinen tämän kieliparin haasteista, niin kysy, miten freelance- tai käännöstoimiston kääntäjä kääntää tämän sanan!

Saksoja on monia

Saksan liittotasavallan lisäksi saksa on virallinen kieli myös Itävallassa, Sveitsissä, Belgiassa ja Luxemburgissa, ja sillä on alueellisen kielen asema Italian Etelä-Tirolin osavaltiossa. Saksan kielen moninaisuus on myös virallisesti tunnustettu tosiasia, minkä vuoksi ylimmän kieliauktoriteetin asemassa oleva Duden-sanakirjalla on esimerkiksi oma itävallansaksan ja sveitsinsaksan versionsa.

Erityisen suuri merkitys maakohtaisilla kielieroilla on silloin, kun käännös on tarkoitettu nimenomaan johonkin tiettyyn maahan. Näin on varsinkin juridisissa käännöksissä eli silloin, kun oikeuden ja hallinnon tekstejä käännetään suomesta saksaksi. Termierojen ja ns. väärien kavereiden (false friends) vuoksi oikeustekstien kääntäminen saksaan on haastavaa jopa ammattikääntäjälle.

Hyvä saksan kääntäjä ymmärtää myös saksan kielen alueellisia vaihteluja

Käännös on sen vuoksi hyvä laatia siten, että se ei kohdennu liikaa johonkin tiettyyn maahan, sillä esimerkiksi itävaltalaiset ja sveitsiläiset reagoivat kyselytutkimusten mukaan hyvinkin torjuvasti tiettyihin liian saksalaisina pidettyihin sanoihin kuten Brühe (etelässä Suppe) tai Hähnchen (Itävallassa Hendl).

Jos ei halua riskeerata, että tuotteet jäävät tietyillä alueilla ostamatta, on hyvä etsiä neutraali, kaikkien saksan kielen puhujien hyväksymä ratkaisu. Näin on tehnyt luomuelintarvikkeiden valmistaja Alnatura, joka käyttää edellä mainituista aineksista puhuessaan kaikkialla tunnettuja sanoja Bouillon ja Huhn.

Pätevällä suomi-saksa-kääntäjällä on äidinkielisen tuntuman lisäksi myös tarpeeksi teoreettista tietämystä saksan kielestä ja sen alueellisista vaihteluista.

 

Lähetä yhteydenottopyyntö

Copyright © 2024 ScanLang GmbH