Usein kysyttyä

Usein kysyttyä käännös- ja tulkkauspalveluista

Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin.

Hinnoittelusta löydät myös lisätietoja sivulta Hinnoittelu

Kysymyksiä käännöstöistä

Mitä käännös maksaa?

Käännöksen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat kielipari ja -suunta, erikoistumisaste ja kiireellisyys sekä tekniikan käännöksissä myös sisäisten toistojen määrä.
Hintojen määräytymisperusteet ovat tekstilajikohtaisia. Käännöstoimeksiannon hinta riippuu siis aina useasta tekijästä, joten kaikkiin tapauksiin sopivia kiinteitä hintoja on mahdotonta ilmoittaa. Suuntaa-antavia hintatietoja ja esimerkkejä ScanLangin laskuttamista palveluista löydät kohdasta Hinnoittelu.

Katso myös artikkelimme Paljonko käännös maksaa – ja mikä siinä maksaa?

Haluaisin tarjouksen nettisivujeni kääntötyöstä, teettekö te sellaisia?

Teemme kyllä. Verkkosivujen kääntäminen on kuitenkin vähän monisyisempi projekti kuin tavanomainen kääntäminen, joten tarvitsemme tarjousta varten vähän lisätietoja. Lataa seuraavasta ohje verkkosivujen käännättämiseen

Onko käännös parempi antaa yksittäiselle kääntäjälle vai käännöstoimistolle?

Se riippuu käännöstyön laadusta. Yksittäisen kääntäjän kanssa työskenneltäessä korostuu henkilökemian merkitys niin hyvässä kuin pahassakin. Jos yhteys toimii ja käännöstyö vaatii syvällistä ja pitkäjännitteistä perehtymistä yrityksen tuotteisiin ja kielenkäyttöön, nimikkokääntäjän kanssa työskentely voi olla hyvä ratkaisu. Markkinointikäännökset ja hakukoneoptimointi ovat esimerkkejä tällaisista käännöstöistä.

Käännösalan yksinyrittäjän kanssa työskentelyn riskitekijänä on riippuvuus yhden ihmisen voimavaroista. Jos kääntäjä ei jostain syystä pystykään ottamaan työtä vastaan, hänellä ei yleensä ole tarjota sijaista, jolla olisi samat resurssit ja taidot. Jos kääntämistä on paljon ja aikataulut tiukat, käännöstoimisto on turvallisempi vaihtoehto. Käännöstomistolla on tiimissään useampia kääntäjiä, ja laadunvarmistusprosessien ansiosta toimisto voi toimittaa kaikki tärkeät referenssimateriaalit sijaistavan kääntäjän käyttöön.

Käännöstoimisto on tehokkaampi valinta myös silloin, kun käännettäviä kieliä on useampia. Käännöstoimisto hankkii tällöin kaikkien kielten käännökset ja koordinoi kääntäjien työtä, jolloin asiakkaan aika ei mene yksittäisten kääntäjien kysymyksiin vastaamiseen.

Lisätietoa käännöstoimiston menettelyistä on täällä.

Kuinka nopeasti käännöksen voi saada?

Käännöstyön vaatima aika riippuu tekstilajista, käännettävän materiaalin sivumäärästä ja siitä, onko kyseessä virallinen käännös.
Tällä hetkellä hoidamme kieliparien suomi-saksa ja saksa-suomi viralliset käännökset suoraan omassa toimistossa yleensä 4–5 työpäivässä. Muiden kieliparien (esim. englanti-saksa) viralliset käännökset hoituvat verkostomme kautta yleensä kahden viikon sisällä.

Ovatko teidän käännöksenne laillisesti päteviä?

Lyhyt vastaus: kyllä, jos tilaat ne laillisesti pätevinä. Tämä ei tosin ole läheskään aina tarpeen.

Selitys: laillisesti pätevä käännös tarkoittaa käytännössä ihan samaa kuin arkikielen ilmaisu ”virallinen käännös” tai ”auktorisoitu käännös”. Jos tarkkoja ollaan, auktorisointi tarkoittaa valtuuksien antamista jollekin ihmiselle, joten vain ihminen voi olla olla auktorisoitu. Eli auktorisoidun kääntäjän tekemä ja vahvistuslausekkeella varustama käännös on laillisesti pätevä käännös. Olennaista on, että tällaisen kääntäjän tekemään todellakin sisältyy käännöksen vahvistuslauseke. Ilman vahvistuslauseketta käännös on tavallinen käännös.

Ilmaus ”laillisesti pätevä käännös” ei tarkoita, että käännös olisi sinänsä parempi tai laadukkaampi kuin tavallinen käännös. Se tarkoittaa ainoastaan, että käännös on sen asiakirjamaisen luonteen (esim. syntymä- tai yo-todistus) vuoksi laadittava määrämuotoisena.

Lisätietoa ks. kohta Viralliset käännökset.

Mistä tiedän, että käännös on hyvä?

Kieliopin ja oikeinkirjoituksen lisäksi laadukkaan käännöksen tunnistat siitä, että kääntäjä on käyttänyt alan vakiintunutta sanastoa. Asiantunteva kääntäjä osaa kääntää tekstiä asiatarkasti ottaen huomioon kohdekielen kulttuurin ja kielen käytön. Lyhyesti sanottuna: käännös on hyvä silloin, kun et huomaa sen olevan käännös.

Katso myös artikkelimme Mikä on hyvä käännös?

Viralliset käännökset

Mikä on virallinen käännös? Miten se eroaa auktorisoidusta käännöksestä?

Lyhyesti sanottuna: virallinen käännös ja auktorisoitu käännös ovat sama asia. Suomessa puhuttiin vuoteen 2007 asti virallisista käännöksistä, ja sen jälkeen nimitys muuttui lakimuutoksen myötä auktorisoiduksi. Ruotsissa sanotaan vastaavasti auktoriserad översättning, ja saksankielisissä maissa käytetään nimitystä bestätigte Übersetzung, beglaubigte Übersetzung tai vereidigte Übersetzung. Englanniksi yleisimmin käytetty termi on certified translation.

Virallinen käännös laaditaan yleensä viranomaisen antamista asiakirjoista. Koska sellaisilla on oikeusvaikutuksia, niiden kääntämistä on säännelty tavallista enemmän. Virallisen käännöksen saa tehdä vain valtion viranomaisen (Suomessa opetusministeriö, monissa muissa maissa oikeusministeriö) järjestämän virallisen kääntäjä kokeen läpäissyt. Virallisen käännöksen loppuun tulee kääntäjän vahvistuslauseke, jossa vahvistetaan käännöksen vastaavan alkuperäistä asiakirjaa, sekä kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Lisätietoa tyypillisistä auktorisoidun kääntäjän leimalla varustetuista käännöksistä on sivullamme Viralliset käännökset.

Täytyykö virallisen/auktorisoidun kääntäjän asua samassa maassa? Voiko käännöstoimisto tehdä virallisen käännöksen?

Periaatteessa viranomaisille voi toimittaa kenen tahansa EU-maassa toimipaikkaansa pitävän virallisen kääntäjän asianmukaisesti laaditun käännöksen (kunhan kielipari on oikein).  Kannattaa kuitenkin varmistaa, että kääntäjä on perillä nimenomaan kohdemaassa käytettävistä termeistä. Esimerkiksi saksan kääntäjien koulutus keskittyy Suomessa vahvasti Saksan saksaan, joten monet kääntäjät eivät ole tietoisia, että Saksan Rente-sana ei Itävallassa tarkoitakaan tavanomaista eläkettä (saksan kielialueen sisäisistä eroista). Tällä voi olla merkitystä vaikkapa haettaessa oleskelulupaa.

Virallisen kääntäjän valtuudet myönnetään aina kokeen hyväksytysti suorittaneelle ihmiselle. Sen vuoksi käännöstoimisto ei sinänsä voi omissa nimissään laatia virallista käännöstä. Käännöstoimisto voi kuitenkin hankkia puolestasi auktorisoidun kääntäjän tekemän käännöksen – monilla laatuun panostavilla käännöstoimistoilla on sitä varten oman partneriverkostonsa.

Tarvitsetteko käännöstä varten alkuperäisen dokumentin?

Nykyään se ei yleensä ole tarpeen. Jos haluat, että käännös liitetään suoraan alkuperäiseen asiakirjaan (esim. todistukseen), voit lähettää sen meille postitse. Käännös voidaan tehdä myös alkuperäisen asiakirjan PDF-muotoisesta skannatusta kopioista (kännykkäkameran valokuva ei riitä), jolloin käännökseen tulee merkintä, että se on tehty alkuperäisasiakirjan kopiosta.

Voinko saada virallisen käännöksen sähköisessä muodossa?

Sekin onnistuu. Siinä tapauksessa tallennamme käännöksen PDF-tiedostoksi ja lisäämme vahvistuslausekkeen, minkä jälkeen allekirjoitamme sen sähköisesti.

Sähköisten käännösten käytön mahdollistaa mm. EU:n asetus 910/2014. Viranomaisella on kuitenkin mahdollisuus vaatia tiettyjä tarkoituksia varten paperille tulostettu ja vahvistettu käännös. Esimerkiksi Suomen digi- ja väestötietovirasto edellyttää, että laillistettavat ulkomaiset asiakirjat toimitetaan paperikäännöksinä. Kannattaa sen vuoksi varmistaa ennen käännöstyön tilaamista, hyväksytäänkö sähköinen ja digitaalisesti allekirjoitettu käännös.

Voitteko lähettää auktorisoidun käännökseni sekä postitse että sitä ennen skannattuna sähköpostitse?

Käännöksen auktorisoinnin tarkoituksena on varmistaa, että käännöstä ei voida muuttaa sen jälkeen, kun se on auktorisoitu. Paperille tulostettu auktorisoitu käännös menettää siten skannattaessa virallisen luonteensa – se on enää vain normaali käännös.

Jos auktorisoitu käännös halutaan saada sähköisessä muodossa, se on vahvistettava erikseen digitaalisesti. Manipulointi estetään tällöin digitaalisella allekirjoituksella. Digitaalisesti vahvistettua käännöstä ei voi tulostaa, sillä tulostettunahan sitä voitaisiin muokata. Tai oikeammin sanottuna: tulostaminen on mahdollista, mutta vahvistuslauseke ei tulostu. Digitaalisesti vahvistetut käännökset menettävät siten tulostettaessa virallisen luonteensa.

Yhteenvetona: auktorisoituja käännöksiä ei voi muuntaa toiseen muotoon. Jos käännös tarvitaan toisessa muodossa, se on vahvistettava uudelleen.

Jos tarvitset käännöksen molemmissa muodoissa, sähköisenä ja paperilla, se onnistuu kyllä. Koska kyseessä on erilaiset vahvistusmenettelyt, näistä on myös laskutettava erikseen. Digitaalinen vahvistus maksaa 10 euroa ja paperille tulostetun käännöksen vahvistus 15 euroa.

Voitteko kääntää englanninkielisen koulutodistukseni saksaan?

Nykyään monet suomalaiset koulut antavat tosiaan päättötodistuksen suoraan englanniksi. Suomesta saatu englanninkielinen todistus on sitten annettava sellaisen kääntäjän käännettäväksi, joka on suorittanut auktorisoidun kääntäjän kokeen englannin kielessä. Periaatteessa toisen käännettävän kielen on oltava aina sen maan virallinen kieli, jossa käännös tehdään – eli esimerkiksi Itävallassa tai Saksassa ei pääsääntöisesti ole mahdollista tehdä esim. virallisia englanti-norja-käännöksiä. Laajan verkostomme avulla voimme välittää muitakin kieliyhdistelmiä kuin pohjoismaisia kieliä; huomaa kuitenkin, että koska käännöksen toteuttaja on ulkopuolinen taho, hinta voi erota meidän hinnoistamme.

Kuinka paljon todistuksen virallinen käännös maksaa?

Todistuskäännöksen yleisin hintaperuste on joko sivuhinta tai kiinteä hinta. Todistuskäännökseen tulee lisäksi virallisen/auktorisoidun kääntäjän vahvistus, josta laskutetaan yleensä erikseen. Käännöksille ei ole virallisia taksoja, eli jokainen kääntäjä voi hinnoitella työnsä itse. Kääntäjän erikoistumisen lisäksi hintaan vaikuttavat mm. käännettävän tekstin määrä ja kiireellisyys. Tästä syystä kääntäjät ilmoittavat todistuskäännöksen hinnan vasta, kun ovat nähneet käännettävän todistuksen. Karkeana osviittana voi kuitenkin sanoa, että auktorisoidun kääntäjän tekemän todistuksen sivuhinta on n. 65-105 €.

Voinko kääntää tekstin itse ja antaa sen teille leimattavaksi?

Tällainen ei valitettavasti ole mahdollista.

Auktorisoidut kääntäjämme ovat läpäisseet virallisen kokeen ja saaneet sen myötä valtiolta viranomaisvaltuudet tehdä auktorisoituja käännöksiä. Se tarkoittaa, että kääntäjällä on täysi juridinen vastuu käännöksestään, minkä vuoksi jokaisen numeron ja jokaisen kirjaimen on oltava täsmälleen oikein. Vieraan käännöksen tarkistamiseen menisi sen verran paljon aikaa ja vaivaa, että molemmille osapuolille on edullisempaa ja kannattavampaa antaa käännös suoraan ammattilaisen tehtäväksi.

Pidemmissä asiakirjoissa, kuten kaupparekisteriotteissa, voit halutessasi säästää toimittamalla meille valmiiksi muotoillun Word-version asiakirjastasi. Tällöin itse käännöstyöhön menee vähemmän aikaa, ja hyvitämme tämän mielellämme eteenpäin. Huomaa kuitenkin, että meidän on tässäkin tapauksessa ehdottomasti saatava alkuperäinen asiakirja nähtäväksemme.

Kysymyksiä tulkkauspalveluista

Miksi tulkkaus maksaa niin paljon enemmän kuin käännös?

Koska näkyvä tulkkaus on vain pieni osa kaikesta tulkkaukseen kuluvasta ajasta.

Vaikka tulkkauksen sisältö voikin vaihdella hyvin paljon, projektin kulku on aina sama: ennen varsinaista tulkkausta tutustumme käyntikohteeseen ja paneudumme siellä käytettäviin termeihin. Vain näin voimme olla varmoja, että ymmärrämme paikan isäntäväkeä ja että puhumme vieraiden kanssa täysin samaa kieltä.

Tulkkauspalvelun hinta kattaa siis tulkin valmistautumisen tilaisuuteen, matkakustannukset, ja varsinaisen tulkkaukseen käytetyn ajan.

Olen ulkomailla ja minun mentävä poliisille. Saanko tulkkausapua?

Suomalaisella on kaikissa EU-maissa oikeus saada suomen tai ruotsin kielen tulkkausta itseään koskevissa tutkinta- ja oikeusviranomaisten suorittamissa rikosoikeudellisissa menettelyissä. Eli selkokielellä: silloin kun joudut asioimaan poliisin kanssa tai sinut haastetaan oikeuteen.

Käännös- ja tulkkausapu on tällöin maksutonta, eikä viranomainen voi itse päättää, tarvitsetko sitä. Tulkin hankinta on kyseisen viranomaisen vastuulla, eli et itse voi vaatia jotain tiettyä henkilöä tulkkaamaan sinulle. Yleensä tämä toimii niin, että valtiolla on rekisteri riittävän pätevyyden omaavista kääntäjistä ja tulkeista, joihin viranomainen ottaa yhteyttä. Sinun tehtäväsi on ilmoittaa menettelyn alussa selkeästi, että tarvitset tulkkia.

Tulkin käyttäminen on ehdottomasti suositeltavaa aina, kun et ole varma, ymmärrätkö kaiken poliisikuulustelussa tai oikeudenkäynnissä sanottavan. Tulkin käyttäminen varmistaa, että asiat tulevat kirjattua oikein, mikä puolestaan edistää asiaasi ja tarvittaessa myös vakuutuskorvausten käsittelyä.

Konsekutiivi- vai simultaanitulkkaus?

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkausta, jossa puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen, käytetään paljon pienissä tilaisuuksissa, joissa tulkkaus ei olennaisesti häiritse tai jopa toivotaan, että kaikki kuulevat tulkkauksen. Tämä tulkkauksen muoto sopii erinomaisesti muun muassa yritysvierailuihin, kokouksiin, eri virastoissa asiointiin sekä vihkitilaisuuteen.

Simultaani- eli samanaikaistulkkausta käytetään paljon konferensseissa ja muissa isoissa tilaisuuksissa, joissa vain tietyt henkilöt isosta yleisöstä haluavat kuulla tulkkauksen. Näissä tilaisuuksissa tulkit työskentelevät usein äänieristetyissä tulkkikopeissa. Mikrofonin kautta tulkkaus kulkeutuu kuulijan kuulokkeisiin, ja näin tulkkaus ei häiritse tilaisuuden muita osallistujia.

Jäikö jokin kysymys vastaamatta?

Ota yhteyttäLähetä tarjouspyyntö

Copyright © 2024 ScanLang GmbH