Usein kysyttyä

Usein kysyttyä käännös- ja tulkkauspalveluista

Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin.

Hinnoittelusta löydät myös lisätietoja sivulta Hinnoittelu

Kysymyksiä käännöstöistä

Mistä käännöksen hinta muodostuu?

Käännöksen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat kielipari ja -suunta, erikoistumisaste ja kiireellisyys sekä tekniikan käännöksissä myös sisäisten toistojen määrä.
Hintojen määräytymisperusteet ovat tekstilajikohtaisia. Käännöstoimeksiannon hinta riippuu siis aina useasta tekijästä, joten kaikkiin tapauksiin sopivia kiinteitä hintoja on mahdotonta ilmoittaa.

Katso myös artikkelimme Paljonko käännös maksaa – ja mikä siinä maksaa?

Miten kauan käännöstyöhön tulee varata aikaa?

Käännöstyön vaatima aika riippuu tekstilajista, käännettävän materiaalin sivumäärästä ja siitä, onko kyseessä virallinen käännös.
Tällä hetkellä hoidamme kieliparien suomi-saksa ja saksa-suomi viralliset käännökset suoraan omassa toimistossa yleensä 4–5 työpäivässä. Muiden kieliparien (esim. englanti-saksa) viralliset käännökset hoituvat verkostomme kautta yleensä kahden viikon sisällä.

Mistä tunnistan laadukkaan käännöksen?

Kieliopin ja oikeinkirjoituksen lisäksi laadukkaan käännöksen tunnistat siitä, että kääntäjä on käyttänyt alan vakiintunutta sanastoa. Asiantunteva kääntäjä osaa kääntää tekstiä asiatarkasti ottaen huomioon kohdekielen kulttuurin ja kielen käytön.

Katso myös artikkelimme Mikä on hyvä käännös?

Viralliset käännökset

Mikä on virallinen käännös? Miten se eroaa auktorisoidusta käännöksestä?

Lyhyesti sanottuna virallinen käännös ja auktorisoitu käännös ovat sama asia. Suomessa puhuttiin vuoteen 2007 asti virallisista käännöksistä, ja sen jälkeen nimitys muuttui lakimuutoksen myötä auktorisoiduksi. Ruotsissa sanotaan vastaavasti auktoriserad översättning, ja saksankielisissä maissa käytetään nimitystä bestätigte Übersetzung, beglaubigte Übersetzung tai vereidigte Übersetzung. Englanniksi yleisimmin käytetty termi on certified translation.

Virallinen käännös laaditaan yleensä viranomaisen antamista asiakirjoista. Koska sellaisilla on oikeusvaikutuksia, niiden kääntämistä on säännelty tavallista enemmän. Virallisen käännöksen saa tehdä vain valtion viranomaisen (Suomessa opetusministeriö, monissa muissa maissa oikeusministeriö) järjestämän virallisen kääntäjä kokeen läpäissyt. Virallisen käännöksen loppuun tulee kääntäjän vahvistuslauseke, jossa vahvistetaan käännöksen vastaavan alkuperäistä asiakirjaa, sekä kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Täytyykö virallisen/auktorisoidun kääntäjän asua samassa maassa? Voiko käännöstoimisto tehdä virallisen käännöksen?

Periaatteessa viranomaisille voi toimittaa kenen tahansa EU-maassa toimipaikkaansa pitävän virallisen kääntäjän asianmukaisesti laaditun käännöksen (kunhan kielipari on oikein).  Kannattaa kuitenkin varmistaa, että kääntäjä on perillä nimenomaan kohdemaassa käytettävistä termeistä. Esimerkiksi saksan kääntäjien koulutus keskittyy Suomessa vahvasti Saksan saksaan, joten monet kääntäjät eivät ole tietoisia, että Saksan Rente-sana ei Itävallassa tarkoitakaan tavanomaista eläkettä (saksan kielialueen sisäisistä eroista). Tällä voi olla merkitystä vaikkapa haettaessa oleskelulupaa.

Virallisen kääntäjän valtuudet myönnetään aina kokeen hyväksytysti suorittaneelle ihmiselle. Sen vuoksi käännöstoimisto ei sinänsä voi omissa nimissään laatia virallista käännöstä. Käännöstoimisto voi kuitenkin hankkia puolestasi auktorisoidun kääntäjän tekemän käännöksen – monilla laatuun panostavilla käännöstoimistoilla on sitä varten oman partneriverkostonsa.

Tarvitsetteko käännöstä varten alkuperäisen dokumentin?

Nykyään se ei yleensä ole tarpeen. Jos haluat, että käännös liitetään suoraan alkuperäiseen asiakirjaan (esim. todistukseen), voit lähettää sen meille postitse. Käännös voidaan tehdä myös alkuperäisen asiakirjan PDF-muotoisesta skannatusta kopioista (kännykkäkameran valokuva ei riitä), jolloin käännökseen tulee merkintä, että se on tehty alkuperäisasiakirjan kopiosta.

Voinko saada virallisen käännöksen sähköisessä muodossa?

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton auktorisoitujen käännösten ohjeissa sanotaan: ”Jotta käännösasiakirja olisi laillisesti pätevä, se on tulostettava paperille ja siinä on oltava auktorisoidun kääntäjän omakätinen allekirjoitus sekä mielellään myös määräysten mukainen leima.

Eli tällä hetkellä ainoastaan paperille tulostettu käännösasiakirja on laillisesti pätevä. Voimme kyllä toimittaa käännöksen myös sähköisenä, mutta tällöin se ei siis ole virallinen/auktorisoitu, eikä viranomaisen ole pakko hyväksyä sitä.

Meillä on käytössä DocuSignin sähköinen allekirjoitus, mutta se, hyväksytäänkö sellaisella varustettu käännös, riippuu täysin vastaanottajasta. Varminta on siten toimittaa paperille tulostettu käännös, joka on liitetty alkuperäiseen asiakirjaan tai sen kopioon.

Voitteko kääntää englanninkielisen koulutodistukseni saksaan?

Nykyään monet suomalaiset koulut antavat tosiaan päättötodistuksen suoraan englanniksi. Suomesta saatu englanninkielinen todistus on sitten annettava sellaisen kääntäjän käännettäväksi, joka on suorittanut auktorisoidun kääntäjän kokeen englannin kielessä. Periaatteessa toisen käännettävän kielen on oltava aina sen maan virallinen kieli, jossa käännös tehdään – eli esimerkiksi Itävallassa tai Saksassa ei pääsääntöisesti ole mahdollista tehdä esim. virallisia englanti-norja-käännöksiä. Laajan verkostomme avulla voimme välittää muitakin kieliyhdistelmiä kuin pohjoismaisia kieliä; huomaa kuitenkin, että koska käännöksen toteuttaja on ulkopuolinen taso, hinta voi erota meidän hinnoistamme.

Kuinka paljon todistuksen virallinen käännös maksaa?

Todistuskäännöksen yleisin hintaperuste on joko sivuhinta tai kiinteä hinta. Todistuskäännökseen tulee lisäksi virallisen/auktorisoidun kääntäjän vahvistus, josta laskutetaan yleensä erikseen. Käännöksille ei ole virallisia taksoja, eli jokainen kääntäjä voi hinnoitella työnsä itse. Kääntäjän erikoistumisen lisäksi hintaan vaikuttavat mm. käännettävän tekstin määrä ja kiireellisyys. Tästä syystä kääntäjät ilmoittavat todistuskäännöksen hinnan vasta, kun ovat nähneet käännettävän todistuksen. Karkeana osviittana voi kuitenkin sanoa, että auktorisoidun kääntäjän tekemän todistuksen sivuhinta on n. 65-105 €.

Voinko kääntää tekstin itse ja antaa sen teille leimattavaksi?

Tällainen ei valitettavasti ole mahdollista.

Auktorisoidut kääntäjämme ovat läpäisseet virallisen kokeen ja saaneet sen myötä valtiolta viranomaisvaltuudet tehdä auktorisoituja käännöksiä. Se tarkoittaa, että kääntäjällä on täysi juridinen vastuu käännöksestään, minkä vuoksi jokaisen numeron ja jokaisen kirjaimen on oltava täsmälleen oikein. Vieraan käännöksen tarkistamiseen menisi sen verran paljon aikaa ja vaivaa, että molemmille osapuolille on edullisempaa ja kannattavampaa antaa käännös suoraan ammattilaisen tehtäväksi.

Pidemmissä asiakirjoissa, kuten kaupparekisteriotteissa, voit halutessasi säästää toimittamalla meille valmiiksi muotoillun Word-version asiakirjastasi. Tällöin itse käännöstyöhön menee vähemmän aikaa, ja hyvitämme tämän mielellämme eteenpäin. Huomaa kuitenkin, että meidän on tässäkin tapauksessa ehdottomasti saatava alkuperäinen asiakirja nähtäväksemme.

Kysymyksiä tulkkauspalveluista

Mistä tulkkauspalvelun hinta muodostuu?

Vaikka tulkkauksen sisältö voikin vaihdella hyvin paljon, projektin kulku on aina sama: ennen varsinaista tulkkausta tutustumme käyntikohteeseen ja paneudumme siellä käytettäviin termeihin. Vain näin voimme olla varmoja, että ymmärrämme paikan isäntäväkeä ja että puhumme vieraiden kanssa täysin samaa kieltä.

Näin ollen huomioimme tulkkauspalvelun hinnassa tulkin valmistautumisen tilaisuuteen, matkakustannukset, ja varsinaisen tulkkaukseen käytetyn ajan.

Konsekutiivi- vai simultaanitulkkaus?

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkausta, jossa puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen, käytetään paljon pienissä tilaisuuksissa, joissa tilannetta ei olennaisesti häiritse tai jopa toivotaan, että kaikki kuulevat tulkkauksen. Tämä tulkkauksen muoto sopii erinomaisesti muun muassa yritysvierailuille, kokouksiin, eri virastoissa asiointiin sekä vihkitilaisuuteen.

Simultaani- eli samanaikaistulkkausta käytetään paljon konferensseissa ja muissa isoissa tilaisuuksissa, joissa vain tietyt henkilöt isosta yleisöstä haluavat kuulla tulkkauksen. Näissä tilaisuuksissa tulkit työskentelevät usein äänieristetyissä tulkkikopeissa. Mikrofonin kautta tulkkaus kulkeutuu kuulijan kuulokkeisiin, ja näin tulkkaus ei häiritse tilaisuuden muita osallistujia.

Jäikö jokin kysymys vastaamatta?

Ota yhteyttäLähetä tarjouspyyntö

Copyright © 2022 ScanLang GmbH