Usein kysyttyä

Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin.

Hinnoittelusta löydät myös lisätietoja sivulta Hinnoittelu

Kysymyksiä käännöstöistä

Mistä käännöksen hinta muodostuu?

Käännöksen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat kielipari ja -suunta, erikoistumisaste ja kiireellisyys sekä tekniikan käännöksissä myös sisäisten toistojen määrä.
Hintojen määräytymisperusteet ovat tekstilajikohtaisia. Käännöstoimeksiannon hinta riippuu siis aina useasta tekijästä, joten kaikkiin tapauksiin sopivia kiinteitä hintoja on mahdotonta ilmoittaa.

Katso myös artikkelimme Paljonko käännös maksaa – ja mikä siinä maksaa?

Miten kauan käännöstyöhön tulee varata aikaa?

Käännöstyön vaatima aika riippuu tekstilajista, käännettävän materiaalin sivumäärästä ja siitä, onko kyseessä virallinen käännös.
Tällä hetkellä hoidamme kieliparien suomi-saksa ja saksa-suomi viralliset käännökset suoraan omassa toimistossa yleensä 4–5 työpäivässä. Muiden kieliparien (esim. englanti-saksa) viralliset käännökset hoituvat verkostomme kautta yleensä kahden viikon sisällä.

Mistä tunnistan laadukkaan käännöksen?

Kieliopin ja oikeinkirjoituksen lisäksi laadukkaan käännöksen tunnistat siitä, että kääntäjä on käyttänyt alan vakiintunutta sanastoa. Asiantunteva kääntäjä osaa kääntää tekstiä asiatarkasti ottaen huomioon kohdekielen kulttuurin ja kielen käytön.

Katso myös artikkelimme Mikä on hyvä käännös?

Viralliset käännökset

Tarvitsenko virallisen käännöksen?

Virallinen käännös vaaditaan periaatteessa kaikista asiakirjoista, jotka on tarkoitettu viranomaisille. Muunlaisten tekstien käännöksiä ei ole pakko vahvistaa, mutta monet haluavat esim. työtodistuksestaan virallisen käännöksen, jotta ei jää epävarmuutta siitä, onko kaikki käännetty oikein.

EU:n asetus 2016/1191 on vähentänyt tuntuvasti virallisten käännösten tarvetta. Asetusta sovelletaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin asiakirjoihin, joilla vahvistetaan muun muassa syntymä, kuolema, nimi, avioliitto, rekisteröity parisuhde, vanhemmuus, adoptio, asuinpaikka tai kansalaisuus. Viranomainen voi tulostaa tällaiset todistukset suoraan monikielisille vakiomallisille lomakkeille, joten niitä ei tarvitse enää kääntää. Aiheesta lisää Euroopan unionin virallisilla verkkosivuilla europa.eu

Lisätiedot ja tilausohje löytyvät sivultamme Viralliset käännökset.

Pitääkö alkuperäinen dokumentti postittaa?

Nykyään se ei yleensä ole tarpeen. Jos haluat, että käännös liitetään suoraan alkuperäiseen asiakirjaan (esim. todistukseen), voit lähettää sen meille postitse. Käännös voidaan tehdä myös alkuperäisen asiakirjan PDF-muotoisesta skannatusta kopioista (kännykkäkameran valokuva ei riitä), jolloin käännökseen tulee merkintä, että se on tehty alkuperäisasiakirjan kopiosta.

Voinko saada virallisen käännöksen sähköisessä muodossa?

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton auktorisoitujen käännösten ohjeissa sanotaan: ”Jotta käännösasiakirja olisi laillisesti pätevä, se on tulostettava paperille ja siinä on oltava auktorisoidun kääntäjän omakätinen allekirjoitus sekä mielellään myös määräysten mukainen leima.

Eli tällä hetkellä ainoastaan paperille tulostettu käännösasiakirja on laillisesti pätevä. Voimme kyllä toimittaa käännöksen myös sähköisenä, mutta tällöin se ei siis ole virallinen/auktorisoitu, eikä viranomaisen ole pakko hyväksyä sitä.

Meillä on käytössä DocuSignin sähköinen allekirjoitus, mutta se, hyväksytäänkö sellaisella varustettu käännös, riippuu täysin vastaanottajasta. Varminta on siten toimittaa paperille tulostettu käännös, joka on liitetty alkuperäiseen asiakirjaan tai sen kopioon.

Voitteko kääntää englanninkielisen koulutodistukseni saksaan?

Nykyään monet suomalaiset koulut antavat tosiaan päättötodistuksen suoraan englanniksi. Suomesta saatu englanninkielinen todistus on sitten annettava sellaisen kääntäjän käännettäväksi, joka on suorittanut auktorisoidun kääntäjän kokeen englannin kielessä. Periaatteessa toisen käännettävän kielen on oltava aina sen maan virallinen kieli, jossa käännös tehdään – eli esimerkiksi Itävallassa tai Saksassa ei pääsääntöisesti ole mahdollista tehdä esim. virallisia englanti-norja-käännöksiä. Laajan verkostomme avulla voimme välittää muitakin kieliyhdistelmiä kuin pohjoismaisia kieliä; huomaa kuitenkin, että koska käännöksen toteuttaja on ulkopuolinen taso, hinta voi erota meidän hinnoistamme.

Voinko kääntää tekstin itse ja antaa sen teille leimattavaksi?

Tällainen ei valitettavasti ole mahdollista.

Auktorisoidut kääntäjämme ovat läpäisseet virallisen kokeen ja saaneet sen myötä valtiolta viranomaisvaltuudet tehdä auktorisoituja käännöksiä. Se tarkoittaa, että kääntäjällä on täysi juridinen vastuu käännöksestään, minkä vuoksi jokaisen numeron ja jokaisen kirjaimen on oltava täsmälleen oikein. Vieraan käännöksen tarkistamiseen menisi sen verran paljon aikaa ja vaivaa, että molemmille osapuolille on edullisempaa ja kannattavampaa antaa käännös suoraan ammattilaisen tehtäväksi.

Pidemmissä asiakirjoissa, kuten kaupparekisteriotteissa, voit halutessasi säästää toimittamalla meille valmiiksi muotoillun Word-version asiakirjastasi. Tällöin itse käännöstyöhön menee vähemmän aikaa, ja hyvitämme tämän mielellämme eteenpäin. Huomaa kuitenkin, että meidän on tässäkin tapauksessa ehdottomasti saatava alkuperäinen asiakirja nähtäväksemme.

Kysymyksiä tulkkauspalveluista

Mistä tulkkauspalvelun hinta muodostuu?

Vaikka tulkkauksen sisältö voikin vaihdella hyvin paljon, projektin kulku on aina sama: ennen varsinaista tulkkausta tutustumme käyntikohteeseen ja paneudumme siellä käytettäviin termeihin. Vain näin voimme olla varmoja, että ymmärrämme paikan isäntäväkeä ja että puhumme vieraiden kanssa täysin samaa kieltä.

Näin ollen huomioimme tulkkauspalvelun hinnassa tulkin valmistautumisen tilaisuuteen, matkakustannukset, ja varsinaisen tulkkaukseen käytetyn ajan.

Konsekutiivi- vai simultaanitulkkaus?

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkausta, jossa puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen, käytetään paljon pienissä tilaisuuksissa, joissa tilannetta ei olennaisesti häiritse tai jopa toivotaan, että kaikki kuulevat tulkkauksen. Tämä tulkkauksen muoto sopii erinomaisesti muun muassa yritysvierailuille, kokouksiin, eri virastoissa asiointiin sekä vihkitilaisuuteen.

Simultaani- eli samanaikaistulkkausta käytetään paljon konferensseissa ja muissa isoissa tilaisuuksissa, joissa vain tietyt henkilöt isosta yleisöstä haluavat kuulla tulkkauksen. Näissä tilaisuuksissa tulkit työskentelevät usein äänieristetyissä tulkkikopeissa. Mikrofonin kautta tulkkaus kulkeutuu kuulijan kuulokkeisiin, ja näin tulkkaus ei häiritse tilaisuuden muita osallistujia.

Jäikö jokin kysymys vastaamatta?

Ota yhteyttäLähetä tarjouspyyntö

Copyright © 2022 ScanLang GmbH