Paljonko käännös maksaa – ja mikä siinä maksaa?

Etsittäessä palveluntarjoajia internetistä yksi hakutermi on mukana lähes aina – hinta. Tämä on hyvin ymmärrettävää, varsinkin koska aika harvalla käännösalaa tuntemattomalla on käsitystä käännösten hintatasosta. Kääntäjiltä saaduissa tarjouksissakin saattaa olla hurjia eroja: esimerkiksi yksi ja sama yo-todistus voi maksaa yhdellä kääntäjällä 50 euroa ja toisella käännöstoimistolla 250 euroa. Mistä siis asiakas voi tietää, mikä on kohtuullinen hintataso ja asianmukainen hinta?

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto Sktl on verkkosivuillaan perustellut hyvin, mikä kaikki vaikuttaa käännöksen hinnan muodostumiseen. Vaikka käännöksen hinnoitteluperusteet vaihtelevatkin sanahinnasta rivihintaan, sivuhintaan ja tuntihintaan, kyse on pohjimmiltaan aina samasta asiasta: kääntäjäyrittäjän tai käännöstoimiston työn hinnasta. Se, kuinka paljon käännöstyöhön kuluu aikaa, riippuu olennaisesti itse tekstistä: yhden sivun asiakirja voi olla parin lauseen valtakirja tai tiheään kirjoitettu, lomakkeen muodossa oleva verotodistus, joka on täynnä erikoistermejä. Tästä syystä alan toimijat eivät yleensä ilmoita kiinteää sivuhintaa, vaan haluavat aina nähdä käännettävän tekstin ensin – näin on myös ScanLangilla. Sivuhintaperiaate on lisäksi järkevää vain, jos kyseessä on vakiomuotoinen lyhyehkö teksti, kuten virallinen asiakirja tai todistus.

Tekniikan teksteille on tyypillistä, että niissä on paljon vaillinaisia lauseita. Samat lauseet toistuvat usein samoina tai lähes samoina (”Tarkasta osa XYZ ja puhdista se”). Kaikkien kannalta on parasta, että samat lauseet käännetään samalla tavalla, ja tässä on järkevintä hyödyntää automaatiota. Useimmat tekniikan käännökset tehdäänkin nykyään ns. käännösmuistien avulla. Tällöin käännösmuistin analyysitoiminto määrittää automaattisesti identtisten toistojen määrän, ja jos toistoa on sen verran, että se helpottaa oikeasti työtä, me huomioimme sen laskutuksessa. Tämän vuoksi sanahinta on yleisin laskutusperiaate tekniikan käännöksissä.

Monissa teksteissä ei olennaisinta ole sanamäärä, vaan että tekstin sisältö on käännetty täsmällisesti ja siten, että teksti on miellyttävä lukea. Teksti voi vaatia enemmänkin muokkausta: alkutekstin lause voidaan pilkkoa kahdeksi tai yhdistää johonkin toiseen lauseeseen, ja joihinkin kohtiin voi olla myös tarpeen lisätä selityksiä. Tällaisissa teksteissä on tuskin lainkaan identtisiä lauseita, joten niissä on järkevintä laskuttaa rivien määrän perusteella. Rivihinta onkin klassinen laskutustapa tavanomaisiin juridisiin ja kaupallisiin teksteihin.

Joskus voi käännettävä teksti olla luonteeltaan sellainen, että pienenkin yksikön, kuten sanan, kääntämiseen voi mennä huomattavasti tavallista kauemmin aikaa. Esimerkiksi varaosaluettelot voivat olla sellaisia: 30 erikoistyökalun käännöksen selvittämiseen voi mennä useampi tunti, ja tätä työtä on mahdotonta kattaa sanahinnoittelulla. Myös makroja sisältävät tai manuaalista työtä vaativat Excel-taulukot ovat tapauksia, joissa työmäärä voi helposti kolminkertaistua. Tämä lisäaika on otettava huomioon laskutuksessa, ja tästä syystä tuntilaskutus on yleistä mm. ohjelmistotekstejä käännettäessä.

Edellä mainituista syistä on mahdotonta ilmoittaa hintaa, joka sopisi kaikkiin käännöksiin. Hinnoitteluperuste määräytyy siis ensisijaisesti käännettävän tekstin luonteen mukaan.

Tarjouksia vertailtaessa on huomioitava, mitä kääntäjä tai käännöstoimisto itse asiassa tarjoaa toimittaessaan tarjouksen käännöstyöstä. Joillain siihen voi kuulua vain käännöksen toimittaminen yksinkertaisessa Word-muodossa ilman minkäänlaisia muotoiluja ja ilman sen kummempaa tarkastusta. Meillä lähtökohtana on, että käännöksen tulee palvella asiakkaan tarpeita. Sen vuoksi kysymme aina, missä muodossa käännös halutaan toimitettavan. Meille on myös itsestään selvää, että se toimitetaan tarkastettuna ja ilman muotoilu-, lyönti- ja oikeinkirjoitusvirheitä – siinäkin tapauksessa, että alkutekstissä on niitä.

Meillä käännöksen hintaan kuuluu aina tämä

  • Luomme asiakaskohtaisen käännösprojektikansion, johon tallennamme kaikki asiakkaan käännöksen. Näin varmistamme käännösten yhtenäisyyden ja voimme myöhemmillä kerroilla hyödyntää toistot.
  • Sovimme asiakkaan kanssa käännöstyön lähtökohdista: kieliversio (jos kohdekieltä puhutaan useammassa maassa), missä muodossa käännös toimitetaan, sitova toimitusaika sekä asiakkaan mahdolliset muut toiveet.
  • Käännöksen tekee aina osaava ja kokenut ammattikääntäjä, ei kone eikä internet-alustalla halvimmalla tarjonnut anonyymi sähköpostiosoite.
  • Käännöksen tietokoneavusteinen tarkastus, jossa jäävät haaviin niin muotoilu- ja kirjoitusvirheet, liialliset välilyönnit, sovituista termikäännöksistä poikkeamiset kuin numerovirheetkin.
  • Toisen kääntäjän tekemä tarkastus – toinen silmäpari löytää usein erinomaisestakin käännöksestä vielä optimoitavaa.

Kiinnostuitko?

Jos haluaisit kuulla lisää ScanLangin palveluista tai pyytää tarjouksen, ota yhteyttä!

Katso yhteystietomme Pyydä tarjous

Copyright © 2021 ScanLang GmbH