Paljonko käännös maksaa – ja mikä siinä maksaa?

Kääntäjiltä saaduissa tarjouksissa saattaa olla hurjia eroja: sama yo-todistus voi maksaa yhdellä kääntäjällä 50 euroa ja toisella käännöstoimistolla 250 euroa. Mistä siis asiakas voi tietää, mikä on käännöksen kohtuullinen hintataso ja asianmukainen hinta?

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) on verkkosivuillaan perustellut hyvin, mikä kaikki vaikuttaa käännöspalvelun hinnan muodostumiseen. Vaikka käännöksen hinnoitteluperusteet vaihtelevatkin sanahinnasta rivihintaan, sivuhintaan ja tuntihintaan, kyse on pohjimmiltaan aina samasta asiasta: kääntäjäyrittäjän tai käännöstoimiston työn hinnasta.

Se, kuinka paljon käännöstyöhön kuluu aikaa, riippuu olennaisesti itse tekstistä: yhden sivun asiakirja voi olla parin lauseen valtakirja tai tiheään kirjoitettu, lomakkeen muodossa oleva verotodistus, joka on täynnä erikoistermejä. Tästä syystä alan toimijat eivät yleensä ilmoita kiinteää sivuhintaa, vaan haluavat aina nähdä käännettävän tekstin ensin.

Hinnoitteluperusteet

Sivuhintaperiaate on järkevää vain, jos kyseessä on vakiomuotoinen lyhyehkö teksti, kuten virallinen asiakirja tai todistus.

Sanahinta on yleisin laskutusperiaate tekniikan käännöksissä. Tekniikan teksteille on tyypillistä, että niissä on paljon vaillinaisia lauseita. Samat lauseet toistuvat usein samoina tai lähes samoina (”Tarkasta osa XYZ ja puhdista se”). Kaikkien kannalta on parasta, että samat lauseet käännetään samalla tavalla, ja tässä on järkevintä hyödyntää automaatiota. Useimmat tekniikan käännökset tehdäänkin nykyään ns. käännösmuistien avulla (ks. termin määritelmä Tieteen termipankki -sivulla). Tällöin käännösmuistin analyysitoiminto määrittää automaattisesti identtisten toistojen määrän. Jos toistoa on sen verran, että se helpottaa oikeasti työtä, me huomioimme sen laskutuksessa.

Rivihinta on klassinen laskutustapa tavanomaisiin juridisiin ja kaupallisiin teksteihin. Monissa teksteissä ei olennaisinta ole sanamäärä, vaan että tekstin sisältö on käännetty täsmällisesti ja siten, että teksti on miellyttävä lukea. Teksti voi vaatia enemmänkin muokkausta: alkutekstin lause voidaan pilkkoa kahdeksi tai yhdistää johonkin toiseen lauseeseen, ja joihinkin kohtiin voi olla myös tarpeen lisätä selityksiä. Tällaisissa teksteissä on tuskin lainkaan identtisiä lauseita, joten niissä on järkevintä laskuttaa rivien määrän perusteella.

Tuntilaskutus on yleistä mm. ohjelmistotekstejä käännettäessä.

Joskus käännettävä teksti voi olla luonteeltaan sellainen, että pienenkin yksikön, kuten sanan, kääntämiseen voi mennä huomattavasti tavallista kauemmin aikaa. Esimerkiksi varaosaluettelot voivat olla sellaisia: 30 erikoistyökalun käännöksen selvittämiseen voi mennä useampi tunti, ja tätä työtä on mahdotonta kattaa sanahinnoittelulla. Myös makroja sisältävät tai manuaalista työtä vaativat Excel-taulukot ovat tapauksia, joissa työmäärä voi helposti kolminkertaistua. Tämä on otettava huomioon laskutuksessa.

Edellä mainituista syistä on mahdotonta ilmoittaa hintaa, joka sopisi kaikkiin käännöksiin. Hinnoitteluperuste määräytyy siis ensisijaisesti käännettävän tekstin luonteen mukaan.

Mitä käännöksen hintaan sisältyy?

Tarjouksia vertailtaessa on huomioitava, mitä kääntäjä tai käännöstoimisto itse asiassa tarjoaa toimittaessaan tarjouksen käännöstyöstä. Joillain siihen voi kuulua vain käännöksen toimittaminen yksinkertaisessa Word-muodossa ilman minkäänlaisia muotoiluja ja ilman sen kummempaa tarkastusta.

Meillä käännöksen hintaan kuuluu aina tämä

  • Käännösprojektikansio, johon tallennamme kaikki asiakkaan käännökset. Näin varmistamme käännösten yhtenäisyyden ja voimme myöhemmillä kerroilla hyödyntää toistot.
  • Asiakkaan toiveiden huomiointi: kieliversio, missä muodossa käännös toimitetaan, sitova toimitusaika sekä asiakkaan mahdolliset muut toiveet.
  • Käännöksen tekee aina ihminen, ei käännöskone.
  • Käännöksen tietokoneavusteinen tarkastus, jossa jäävät haaviin niin muotoilu- ja kirjoitusvirheet, liialliset välilyönnit, sovituista termikäännöksistä poikkeamiset kuin numerovirheetkin.
  • Toisen kääntäjän tekemä viimeistelytarkastus.

Katso myös artikkelimme Mikä on hyvä käännös?

Muut artikkelimme: Lisätietoja kääntämisestä

Kiinnostuitko?

Jos haluaisit kuulla lisää ScanLangin palveluista tai pyytää tarjouksen, ota yhteyttä!

Katso yhteystietomme Pyydä tarjous

Copyright © 2024 ScanLang GmbH