Käännöspalvelu: näin toimimme

Mitä käännösten projektinhallinta kattaa?

Kääntämisellä ja käännöspalvelulla ei yleensä ajatella olevan tekemistä projektinhallinnan kanssa. Käännettävä teksti kääntäjälle, käännös takaisin kääntäjältä – mikä projekti se muka on?

Käännöspalvelussa on kyse ensisijaisesti projektinhallinnasta. Projektinhallinta ei ole mitään sen kummempaa kuin projektin toteuttamista etukäteen määritettyinä tehtävinä etukäteen määritettyjen sääntöjen mukaisesti. Laatuun panostava käännöstoimisto voi tässä tuottaa todellista lisäarvoa asiakkaalle:

  • Käännöstoimisto etsii kuhunkin työhön sopivat kääntäjät. Varsinkin loma-aikaan tämä voi olla todellinen haaste: niinkin yleisessä kieliparissa kuin suomi-englanti saattaa joutua kyselemään parilta kymmeneltä kääntäjältä, sillä valtaosa on joko lomalla, ylityöllistettyjä tai eivät vain käännä kyseistä alaa.
  • Käännöstoimisto valmistelee käännettävät asiakirjat. Kääntäjät eivät yleensä suostu kääntämään sellaisia tiedostoja, joita ei voi käsitellä tekstinkäsittely- tai käännösmuistiohjelmalla. ”Jonkun” on kuitenkin saatettava se OCR-skannattu PDF-tiedosto sellaiseen muotoon, että sen päälle voidaan naputella käännös. Laatutoimisto on mielellään tämä joku.
  • Käännöstoimisto koordinoi kääntäjien kysymykset. Tällä on merkitystä varsinkin silloin, kun käännetään useammalle kielelle: asiakkaan yhteyshenkilön aika ei kulu yrityksen sisäisten lyhenteiden selittämiseen viiteen kertaan.
  • Ja projektin jälkeen käännöstoimisto takaa jatkuvuuden: uutta projektia ei tarvitse aloittaa täysin alusta, vaan voidaan hyödyntää edellisen projektin tuloksia.

Käännösprojektin hallinta takaa optimaalisen lopputuloksen: käännöksen, joka sopii käyttötarkoitukseensa. Projektinhallinta helpottaa myös yhteistyötä ja auttaa välttämään väärinkäsitykset.

Projektinhallintatyökaluja ja -ohjelmistoja on lukuisia, mutta projektinhallinta sitoo silti aina henkilöresursseja. Tästä syystä varsinkin moniosaiset projektit, joihin liittyy erityistietämystä tai useita kieliä, annetaan yleensä mieluummin käännöstoimiston kuin yksittäisen kääntäjän tehtäväksi.

Projektinhallinta on osa käännöspalvelua

 

Käännösprojektin kulku käännöspalvelussa

Projektinhallinnasta katsottuna käännösprojekti koostuu valmisteluvaiheesta (tarjouksen tekeminen; tekninen ja organisatorinen valmistelu), tuotannosta (varsinainen kääntäminen; laadunvarmistus) ja jälkikäsittelystä (tietosuojavaatimusten mukainen arkistointi; käännösmuistin ja sanaston päivitys; asiakkaan sitouttamistoimet).

1. Käännöspalvelun valmisteluvaihe

Huolellinen valmistelu luo pohjan koko projekin onnistumiselle: kaikille on selvää, mihin projektissa ylipäätään pyritään. Käännöspalvelussa tämä konkretisoituu kysymyksiin ”kuka, miten ja missä?”. Nämä lyödään lukkoon tilausvahvistuksessa.

 

2. Tuotantovaihe: itse käännöstyö alkaa

3. Jälkikäsittely: palautteen työstäminen ja tulevan valmistelu

Kun tarkastettu käännös on palautettu, laatuun panostava käännöstoimisto ottaa mielellään vastaan palautetta. Palautekeskustelussa voidaan selvittää mahdolliset epäselvyydet, vaikkapa miksi kääntäjä on käyttänyt termiä A eikä termiä B. Asiakkaalla on oman alansa asiantuntijuutta, joten käännöstoimiston ja asiakkaan yhteistyön pohjalta voidaan rakentaa hyvä perusta jatkoprosesseille.

 

Copyright © 2024 ScanLang GmbH