Sveitsinsaksa – saksa muiden joukossa

Sveitsin suurin kieli saksa on täysin omanlaisensa saksan kielen variantti. Kielellisesti se on ehkä vielä kauempana Saksassa puhutusta saksasta kuin itävallansaksa. Seuraavassa selvitämme, miksi sveitsinsaksan omaleimaisuudella on vaikutuksia myös kirjalliseen viestintään ja mitä tulee huomioida asioitaessa sveitsiläisten kanssa.

Kuva sveitsiläisestä kaupungista

Sveitsinsaksa ei ole murre

Sveitsissä puhuttu saksa kuulostaa saksaa osaamattomankin korvaan erilaiselta kuin Saksassa puhuttu. Jos et ole vielä sattunut kuulemaan sveitsiläisten puhetta: täältä voit kuunnella esimerkiksi Zürichin seudulla puhuttua saksaa.

Puhutun kielen eroihin on jo ihan kielihistoriallisia syitäkin: Sveitsissä puhutuissa alemannimurteissa on säilynyt joitakin muista murteista hävinneitä keskiyläsaksan piirteitä. Näitä Sveitsissä puhuttuja alemannimurteita kutsutaan yhteisnimityksellä Schweizerdeutsch.

Ulkomaalaisten kanssa tekemisissä olevat sveitsiläiset osaavat yleensä puhua hyvin ns. yleissaksaa, jossa sanat lausutaan lähestulkoon samalla tavalla kuin muissa saksankielisissä maissa. On kuitenkin huomattava, että myös Sveitsissä kirjoitetussa on saksan kielessä omat piirteensä. Tämä Schweizer Hochdeutsch (Sveitsin yläsaksa) on oma saksan kielen varianttinsa, ja Sveitsin yläsaksaksi kirjoitetut tekstit ovat aivan yhtä oikeaa saksaa kuin Itävallan tai Saksankin saksan variantilla kirjoitetut.

 

Oma valtio, oma sanasto

Sveitsi ei ole koskaan ollut samaa valtiota Saksan kanssa, joten kaupan, hallinnon ja oikeuden alalle on kehittynyt runsaasti omaa terminologiaansa. Vaikutteita on tullut etenkin ranskasta, joka on Sveitsin toiseksi suurin kieli ja lisäksi suuren naapurimaan kieli:

Sveitsinsaksa Saksansaksa Merkitys
Offerte Angebot tarjous
Salär Entgelt, Lohn palkka
Communiqué Pressemitteilung lehdistötiedote

Taulukko 1: Esimerkkejä sveitsinsaksan ranskalaisperäisistä sanoista

 

Eroja on kuitenkin ihan saksalaisperäistenkin sanojen käytössä:

 

Sveitsinsaksa Saksansaksa Merkitys
Verwaltungsrat Aufsichtsrat hallintoneuvosto
Weisung Erlass, Leitfaden opas
Ferien Urlaub (palkansaajan) loma

Taulukko 2: Esimerkkejä sanoista, joilla on sveitsinsaksassa eri merkitys kuin saksansaksassa

 

Kaksi viimeistä sanaa ovat olemassa kyllä myös saksansaksassa, mutta niillä on eri merkitys: Weisung on hierarkiassa ylempänä olevan ohjeistus alemmalle tasolle, ja Ferien on koululaisten loma.

 

Esimerkki Sveitsissä käytetystä Weisung-sanasta
Sveitsiläisen kunnan tiedotteesta asukkaille

 

Kirjoitusasu

Jos Sveitsin yläsaksaksi kirjoitetun tekstin tarkastuttaa vaikkapa Microsoft Wordin oikeinkirjoituksen tunnistuksella ilman, että kieleksi määritetään nimenomaan sveitsinsaksa, voi tulla tavallista enemmän ”punakynää”. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että Sveitsissä on luovuttu Suomessa ns. saksalaisena ässänä opitusta ß-kirjaimesta ja siirrytty käyttämään sen tilalla yksinomaan kahta s-kirjainta. Mittaa tarkoittava sana kirjoitetaan siten Sveitsissä Mass eikä Maß, kuten Itävallassa ja Saksassa.

Sveitsinsaksassa on myös typografisia erityispiirteitä. Ensimmäisenä kiinnittyy huomio isoihin numeroihin: siinä missä Saksassa ja Itävallassa tuhansien erottimena on piste (10.000 €), Sveitsissä näkee varsinkin kaupallisen alan teksteissä usein heittomerkkiä (10’000 €). Lainausmerkkeinä käytetään ranskan tapaan «nuolimaisia» merkkejä, ei ”hipsuja”.

Kuva omakotitalojen hintojen kehityksestä Sveitsissä. Lähde: ImmoInvest
Kuvaus omakotitalojen hintojen kehityksestä Sveitsissä. Lähde: ImmoInvest

 

Yhteenvetona: Jos haluat tehdä sveitsiläiselle asiakkaalle räätälöidyn tarjouksen 12 000 euroa maksavasta koneesta, kirjoita Massgeschneiderte Offerte: 12’000 €.

Pitäisikö Sveitsiin menevät tekstit käännättää erikseen?

 

Monet saksankieliset väittävät, etteivät he ymmärrä sveitsiläisten saksasta mitään. Tällöin on hyvä muistaa, että he tarkoittavat puhuttua kieltä. Yleisesti sanoen Sveitsin yläsaksa on mahdollisia yksittäisiä sanastollisia poikkeuksia lukuun ottamatta täysin ymmärrettävää jokaiselle, joka osaa saksaa.

Nyrkkisääntönä voi sanoa: mitä vahvemmin erikoistuneesta alasta on kyse, sitä vähemmän sveitsinsaksa eroaa muualla puhutusta saksasta. Esimerkiksi teknisistä teksteistä, kuten käyttöoppaista, ei yleensä edes huomaa, onko se kirjoitettu Sveitsissä vain Saksassa. Toisaalta: mitä jokapäiväisempi ja arkikielisempi asia, sitä todennäköisemmin sveitsiläiset käyttävät eri sanoja. Joten jos haluat myydä sveitsiläisille vaikkapa keittiölaitteita, joiden mukana tulee reseptivihko, ne kannattaa ainakin tarkastuttaa sveitsinsaksaan perehtyneellä kielen ammattilaisella.

 

Sveitsiläisten asiakirjojen viralliset käännökset

Sveitsissä ei ole samanlaista maan kattavaa auktorisoitujen kääntäjien rekisteriä kuin Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa. Asiakirjojen käännättämistä varten käännös on vahvistettava joko notaarilla tai asianajajalla. Periaatteessa asiakirjojen käännöksiä voi siten tarjota kuka tahansa käännösalan yrittäjä ilman, että kääntäjän olisi pitänyt osoittaa pätevyytensä erillisessä riippumattoman tutkintolautakunnan valvomassa tutkinnossa. Muun muassa tästä syystä EU-maiden viranomaiset eivät välttämättä kelpuuta Sveitsissä tehtyjä asiakirjakäännöksiä – esimerkiksi Suomen Digi- ja väestötietovirasto vaatii, että sille toimitettavien ulkomaisten asiakirjojen on oltava jonkin EU-maan oikeustulkki- tai -kääntäjärekisteriin rekisteröidyn kääntäjän tekemä.

 

Miten ScanLang voi auttaa sinua viestinnässä sveitsiläisten kanssa?

  • Meiltä saat viralliset käännökset, jotka kelpaavat niin Sveitsissä kuin Suomessakin: ScanLangin kääntäjät ovat suorittaneet virallisen/auktorisoidun kääntäjän kokeen jossain EU-maassa, joten heidän leimaamiaan todistuskäännöksiä voi käyttää kaikkialla Euroopassa.
  • Arvioimme pitkän kokemuksemme ja asiantuntemuksemme pohjalta, sisältääkö tekstisi käsitteitä, jotka sanotaan Sveitsissä eri tavalla kuin muissa saksankielisissä maissa, ja annamme tekstin tarvittaessa sveitsinsaksaan perehtyneen kääntäjän muokattavaksi.

 

Kiinnostuitko?

Jos haluaisit kuulla lisää ScanLangin palveluista tai pyytää tarjouksen, ota yhteyttä!

Katso yhteystietomme Pyydä tarjous

Copyright © 2024 ScanLang GmbH