Kategoria: Juridiset tekstit

Juridiset tekstit ovat tuomioistuinten ja oikeuslaitoksen toimintaan liittyviä tekstejä. Yritykset käännättävät ennen kaikkea kauppaoikeudellisia tekstejä, kun taas yksityishenkilöiden käännökset voivat liittyä rikos- ja riita-asioihin, huoltajuusasioihin, perintöoikeuteen tai kuluttajansuojakysymyksiin. Seuraavassa käsittelemme tämän alan kääntämiseen liittyviä kysymyksiä.


Juridisten termien kääntäminen

Väärä käännös voi joskus olla oikea käännös Verrattuna teknisten tekstien kääntämiseen oikeusalan tekstien, kuten sopimusten, säädösten ja vastaavia juridisia termejä sisältävien tekstien, kääntämisessä on lisähaasteena se, että useinkaan ei puhuta täysin samoista asioista. Kuusiokoloruuvi on kuusiokoloruuvi niin Suomessa, Sveitsissä kuin Espanjassakin. Sen sijaan on huomattavasti haastavampaa löytää saksan, ranskan tai espanjan kielestä sopiva vaihtoehto suomalaiselle […]

Lue lisää »


Artikkeli saksan oikeuskielestä

Saksan kielessä on enemmän vaihtelua kuin mitä äkkiseltään luulisi. Erityisesti tämä tulee ilmi ammattikielissä. Katja Jääskeläisen vuonna 2019 Tampereella Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumissa pitämä esitys saksan oikeuskielestä on nyt julkaistu. Saksan kielen monikeskisyyttä ja vaihtelua kuvaavassa artikkelissa kerrotaan mm. saksan eri varianttien kehittymisestä viime vuosikymmenten aikana, ja se on luettavissa Suomen kääntäjien ja tulkkien […]

Lue lisää »


Oikeuskäännösten erikoistermejä: monenlaisia valituksia

Pelkät sanat eivät riitä oikeuskäännöksissä Muutoksenhakuosoitus on hallinnon ja oikeusalan teksteissä ns. peruskauraa: sillä kerrotaan, mitä hakija voi tehdä, jos hän on tyytymätön hallintoviranomaiseen päätökseen. Myös tuomioistuimen päätökseen tai tuomioon on mahdollista hakea muutosta – se tehdään valittamalla. Muutoksenhaun mahdollisuus on modernin oikeusvaltion perusperiaatteita, ja asia toimii suunnilleen samalla tavalla kaikissa EU-valtioissa. Kielen tasolla tarkasteltuna […]

Lue lisää »

Copyright © 2024 ScanLang GmbH