Oikeuskäännösten erikoistermejä: monenlaisia valituksia

Pelkät sanat eivät riitä oikeuskäännöksissä

Muutoksenhakuosoitus on hallinnon ja oikeusalan teksteissä ns. peruskauraa: sillä kerrotaan, mitä hakija voi tehdä, jos hän on tyytymätön hallintoviranomaiseen päätökseen.

Myös tuomioistuimen päätökseen tai tuomioon on mahdollista hakea muutosta – se tehdään valittamalla. Muutoksenhaun mahdollisuus on modernin oikeusvaltion perusperiaatteita, ja asia toimii suunnilleen samalla tavalla kaikissa EU-valtioissa.

Kielen tasolla tarkasteltuna asia muuttuu kuitenkin huomattavasti monimutkaisemmaksi. Kun suomeksi puhutaan valituksesta, ollaan monissa muissa kielissä huomattavasti yksityiskohtaisempia: muutoksenhakukeinon nimi riippuu pääsääntöisesti siitä, minkä tyyppiseen ja minkä oikeusasteen tai viranomaisen ratkaisuun muutosta haetaan.

Esimerkiksi saksan kielessä varsinaisina muutoksenhakukeinoina tuomioon ovat Berufung ja Revision (Sveitsissä Appellation), sen mukaan onko kyseessä ensimmäisen vai toisen asteen tuomioistuin. Ylimääräisissä muutoksenhakukeinoissa ja hallintopäätöksissä termien kirjavuus on vielä paljon suurempi – tällöin voi tulla kyseeseen esim. Rekurs, Beschwerde, Vorstellung, Einspruch, Widerspruch tai Erinnerung.

Wikipedian saksankielisen artikkelin lopussa oleva taulukko havainnollistaa hyvin, miten EU-maiden oikeuskielissä on nähtävissä kahdenlaisia käytänteitä: keski- ja eteläeurooppalaisissa kielissä tehdään pääsääntöisesti tarkempi ero, kun taas pohjoismaisissa kielissä ja brittiläiseen oikeusjärjestelmään perustuvissa maissa (esim. Malta) yksi termi kattaa kaiken.

Termien yksityiskohtainen erittely on ylipäätään tyypillistä esim. saksalaiselle oikeuskielelle. Konekääntämisen rajat tulevat oikeuskäännöksissä erityisen nopeasti vastaan. Kone kun hyvin todennäköisesti ei osaa tehdä eroa näin kulttuurisidonnaisten sanojen välillä ja kääntää kaiken valitukseksi. Vastaavasti suomen oikeuskielestä käännettäessä on oltava tarkkana, että käännösvastineeksi tulee valittua juuri oikea termi viidestätoista mahdollisesta – ja mikä tärkeintä, siten että kohdekielinen lukija tietää heti, mistä on kyse.

Katso myös muut artikkelimme oikeuskäännöksistä: Artikkelit – Juridiset tekstit

Listasimme myös muutamia kohtia, joista huomaat kääntäjän hallitsevan juridisten tekstien kääntämisen: katso lista täältä.

Kiinnostuitko?

Jos haluaisit kuulla lisää ScanLangin palveluista tai pyytää tarjouksen, ota yhteyttä!

Katso yhteystietomme Pyydä tarjous

Copyright © 2024 ScanLang GmbH