Käännökset suomesta englantiin

Englanti – maailmankieli nro 1

Englanti on ylivoimaisesti käytetyin kieli maailmassa. Englanti on virallinen kieli yli 50 maassa, ja sen lisäksi se on ylivoimaisesti eniten käytetty vieras kieli. Yli 1,2 miljardia ihmistä käyttää englantia päivittäin joko äidinkielenä tai vakiintuneena koulunkäynnin ja liike-elämän kielenä. Englanti on sen vuoksi myös käännösmarkkinoiden kysytyin kieli: lähes 80 % kaikista käännöksistä ovat käännöksiä englantiin tai englannista.

Käännöspalvelu suomi-englanti

Suomen kaltaiselle pienelle kielialueelle kansainväliset markkinat ovat elinehto. Silloin, kun budjetti on pieni, varmin valinta on kääntää nettisivut ja markkinointimateriaalit englantiin. Maailmanlaajuisesti yli puolet verkkosivuista sisältääkin englanninkielistä tekstiä, ja 58 maassa yritysasiakkaat ymmärtävät englantia ainakin auttavasti.

Englanti on vakiinnuttanut asemansa suullisen viestinnän kielenä. Ihmisten kanssa puhuttaessa on yleensä tärkeintä, että viestintä kulkee. Kirjalliset tekstit annetaan kuitenkin edelleen ammattitaitoisen englannin kääntäjän käännettäväksi. Tämä säästää kaikkien resursseja ja takaa, ettei tekstiin jää harmittavia virheitä.

Suomesta englantiin – mutta mihin englantiin?

Englannin käännöksissä on perinteisesti tehty ero brittienglannin ja amerikanenglannin välillä. Ns. kansainvälinen englanti kasvattaa kuitenkin jatkuvasti merkitystä. Kansainvälisellä englannilla tarkoitetaan neutraalia kielimuotoa, jonka mahdollisimman monet pystyvät ymmärtämään, niin kaikkien englanninkielisten maiden syntyperäiset puhujat kuin nekin, jotka ovat opiskelleet englantia vieraana kielenä.

Ota yhteyttäLähetä tarjouspyyntö

Kansainvälisen viestinnän englanti

Kansainvälinen englanti eroaa jonkin verran syntyperäisten puhujien englannista. Kun halutaan, että käännös on kansainvälistä englantia, tärkeintä ei ole suinkaan, että käännös noudattaa jonkin tietyn maan (esim. Yhdysvaltojen) standardeja. Sen vuoksi tällaisissa englannin käännöksissä on pari erikoispiirrettä verrattuna perinteisiin suomi-englanti-käännöksiin:

  • Lauseissa pyritään välttämään sanaleikkejä ja hankalia rakenteita kuin ns. fraasiverbejä (esim. to put by)
  • Päiväykset kirjoitetaan siten, että ne ovat yksiselitteisiä. Eli ei 04/03/2021 (kumpi tässä on kuukausi ja kumpi päivä?), vaan siten, että kuukausi kirjoitetaan auki (4 March 2020)

Ennen käännöstyön aloittamista kannattaa siis miettiä, mihin englantiin halutaan käännettävän. Osaava käännöstoimisto pystyy auttamaan tässä ja laatimaan käännöksen siten, että juuri teidän asiakkaanne ymmärtävät sen.

Selkeällä ja helppolukuisella englannin käännöksellä on toinenkin hyvä puoli: sitä voi käyttää pohjana muiden kielten käännöksille. Tämä on itse asiassa aika yleistä silloin, kun verkkosivut ja esitteet halutaan käännättää monelle eri kielelle: moni suomalainen yritys laatii oman tekstipohjan Suomen ulkopuolisia maita varten. Tämä tekstipohja käännetään englantiin. Kun englannin käännös on valmis, sen pohjalta käännetään sitten vaikkapa saksaan, ranskaan ja kiinaan. Tällainen käännettävän tekstin optimointi on myös erinomainen tapa tarkistaa tekstin toimivuus.

Copyright © 2024 ScanLang GmbH