Tulkkaus rikosasioissa: kolme syytä, miksi ulkomaillakin kannattaa puhua poliisille suomea

Suomalaiset matkustavat paljon ja tulevat yleisesti ottaen hyvin toimeen englannilla. Aina välillä on kuitenkin tilanteita, jolloin matkailija voi joutua tekemisiin virkavallan edustajan kanssa. Vakavampien rikosasioiden lisäksi kyse voi olla vaikkapa vain liikenneonnettomuudesta, joka sattuu tiellesi ja jonka selvittämisessä sinua kuullaan todistajana.

 

1.    Sinulla on oikeus saada kielellistä apua

Jotteivät muunkieliset olisi tällaisissa tapauksissa muita huonommassa asemassa, EU:ssa on säädetty, että sinulla on oikeus saada käännös- ja tulkkausapua äidinkielen tasoisesti hallitsemallesi kielelle. Konkreettinen oikeusperusta on ns. tulkkausdirektiivi 2010/64/EU, jossa oikeuksia selvitetään lähemmin:

2 art. 1 kohta:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka eivät puhu tai ymmärrä kyseessä olevassa rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä, tarjotaan viipymättä mahdollisuus tulkkaukseen tutkinta- ja oikeusviranomaisten suorittamien rikosoikeudellisten menettelyjen kuluessa, mukaan lukien poliisikuulusteluissa, kaikissa oikeuden istunnoissa ja tarvittavissa välikäsittelyissä.

 

Et siis voi kysyä kadulla päivystävältä poliisilta suomeksi (tai ruotsiksi, jos se on vahvempi kielesi) tietä, mutta sinulla on oikeus saada kielellistä apua, jos menet poliisiasemalle tekemään rikosilmoituksen. Olennaista on tässä, että 1) käännös- ja tulkkausapu on sinulle maksutonta ja 2) järjestettävä viran puolesta sinun niin vaatiessa. Viranomainen ei siten voi väittää sinun kielitaitosi riittävän, jos et itse koe niin. Jos näin silti tapahtuu, sinulla on tulkkausdirektiivin 2 art. 5 kohdan nojalla oikeus vaatia korvausta, jos tulkkausapua ei ole annettu tai jos se on ollut huonolaatuista.

 

Tässä on siis kyse sinun oikeuksistasi. Tulkkaus- ja käännösapua järjestävä valtio ei tee sinulle hyvän hyvyyttään palvelusta, vaan vain täyttää lainsäädännölliset velvoitteensa. Sen vuoksi sinulla ei myöskään ole syytä ”auttaa” yrittämällä hoitaa asia englanniksi.

 

2.    Oikeudenkäytön kieli on vaativaa

Poliisi- ja oikeusasioissa ei ole kyse arkielämän asioista. Tulkkausdirektiivissä puhutaan nimenomaisesti tapauksista, joissa henkilö ei ymmärrä ”kyseessä olevassa rikosoikeudellisessa menettelyssä käytettävää kieltä” – mikä on siis aivan eri asia kuin arkielämän jutustelu. Oikeudenkäytön kielessä esiintyy runsaasti erikoistermejä ja tavallisesta poikkeavia muotoiluja, joiden ymmärtäminen vaatii jo todella vankkaa kielitaitoa. Lisäksi kyseessä on yleensä stressaava tilanne, jossa et voi käyttää konekäännintä tai sanakirjoja.

Kielellisestä avusta kannattaa sen vuoksi kieltäytyä vain, jos tiedät varmasti kielitaitosi riittävän. Muuten voi olla, että poliisin pöytäkirjaan tulee asioita, joita et ole oikeasti sanonut, mutta joita et ole osannut pyytää oikaistavan. Koska poliisille antamasi lausunto on myöhemmän oikeuskäsittelyn perusta, asialla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.

 

3.    Englanti ei käy kaikkialla

Useimpien EU-maiden lainsäädännössä on määritetty, mitä kieltä tai kieliä saa käyttää viranomaisissa. Yleensä kielet ovat samat kuin kyseisen maan viralliset kielet. Vaikka siis englanniksi pärjäisikin matkailijana, niin viranomaisissa tulee tie vastaan.

Varsinkin matkailijoiden suosimilla alueilla voi olla kielitaitoisia poliiseja, jotka ovat valmiita hoitamaan asian englanniksi. On kuitenkin huomattava, että tämä koskee vain suullista kuulemista ja että näiden poliisienkin on tehtävä raporttinsa kyseisen maan oikeudenkäytön kielellä.

Asioiden englanniksi hoitamisessa on kaksi riskitekijää: sinun kielitaitosi ja poliisin kielitaito. Siinäkin tapauksessa, että itse uskoisit englannin taitosi riittävän, et voi tietää, miten hyvin poliisi osaa ja ymmärtää sitä. Sen vuoksi ei ole suositeltavaa yrittää selvittää viranomaisasiaa englanniksi silloin, kun se ei ole kummankaan osapuolen äidinkieli.

Periaatteessa suomalaisella on kyllä mahdollisuus pyytää myös englanninkielistä tulkkausta. Se on kuitenkin mielekästä vain, jos sinulla on tosiaankin äidinkieltä vastaava englannin kielen taito, mukaan lukien oikeudenkäytön kieli. Eli jos tiedät, mitä vaikkapa asianomistaja, kuulustelukertomus ja syyttömyysolettama ovat englanniksi.

Copyright © 2024 ScanLang GmbH