Pärjääkö Keski-Euroopassa englannilla? Ei ainakaan viranomaisissa

saksan- ja englanninkielinen kyltti

Liikeasioissa viestinnän kielenä on yleensä englanti, silloinkin kun suomalaisen keskustelukumppanina on saksalainen, itävaltalainen tai sveitsiläinen. Ei ihme, sillä esimerkiksi kielikoulu vuoden 2022 EF:n English Proficiency Indexin mukaan itävaltalaisten englannin taito on maailman kolmanneksi parasta, ja saksalaiset löytyvät sijalta 10. Tämän vuoksi monet luulevatkin kaiken hoituvan näissä maissa englanniksi. Viimeistään paikan päällä tämä kuitenkin osoittautuu harhaluuloksi: pelkästään englanniksi kommunikoiva on Keski-Euroopassa puolikielinen.

Sanotaan, että saksankielisissä maissa voi kyllä ostaa englanniksi, mutta myydä täytyy saksaksi. Tällä ei tarkoiteta pelkästään saksankielisten tervettä kielellistä itsetuntoa. Myös viranomaisten kanssa asioitaessa huomataan heti, että Suomesta hyvässä uskossa hankitut englanninkieliset asiakirjat eivät kelpaakaan: viranomaisliikenteessä vaaditaan auktorisoitu käännös saksaan. Tässä ei ole kyse viranomaisten kielitaidottomuudesta tai haluttomuudesta, vaan lainsäädännöstä: hallinnollisten asiakirjojen on oltava kyseisen valtion virallisella kielellä.

Saksankielisissä maissa asioitaessa voidaan nyrkkisääntönä pitää seuraavaa: jos kyseessä on jonkin oikeustoimen laukaiseva tai arkistoitava teksti, sen on oltava saksan kielellä. Sen vuoksi esimerkiksi kaikki lupahakemukset, perustamisilmoitukset, vahingonkorvausvaatimukset ja anomukset on jätettävä saksankielisinä.

Saksan kielen vaatimus koskee myös suullista viestintää oikeusasteissa. Niin suullinen kuin kirjallinenkin viestintä tapahtuu saksaksi. Jos ei ole varma, riittääkö oma kielitaito, suomalaisella asianosaisella on oikeus pyytää avuksi hänen äidinkieltänsä tulkkaavaa oikeustulkkia. Voit halutessasi kyllä tarjoutua puhumaan englantia, mutta huomaa, että se ei muuta mitään: koska englanti ei ole saksankielisissä maissa virallinen kieli, on englanninkieliset puheet tulkattava saksaan ihan samalla tavalla kuin suomenkielisetkin. Englannin käyttäminen oikeus- ja hallintoviranomaisissa ei siis sujuvoita asioita mitenkään, vaan voi päinvastoin mutkistaa niitä, jos Suomea ja suomea tuntematon englannin kielen tulkki ymmärtääkin jotain väärin.

Kiinnostuitko?

Jos haluaisit kuulla lisää ScanLangin palveluista tai pyytää tarjouksen, ota yhteyttä!

Katso yhteystietomme Pyydä tarjous

Copyright © 2024 ScanLang GmbH